Museumcongres 2022: Kantelpunt

Datum: 6 oktober 2022 tot 20221007
uur
Locatie: Rotterdam

Het is een tijd van grote veranderingen. De wereld is in beweging, panelen verschuiven. Welke kant gaat het op? Wat is de juiste balans? Op 6 en 7 oktober organiseert de Museumvereniging een tweedaags congres in Rotterdam. 

Verduurzaming vs groei  

Musea zijn van publiek belang en spelen een rol in maatschappelijke vraagstukken. Een daarvan is verduurzaming. Hoe verhouden musea zich hiertoe en wat is hun rolopvatting?  
Verduurzamen kost geld. Is dat er wel nu publiekinkomsten onder druk blijven staan? Is het positief of negatief dat internationaal toerisme is afgenomen? Kortom, hoe verhouden (publieks)groei en verduurzaming zich tot elkaar? 

Werk vs leven 

De balans tussen werk en leven wordt opnieuw onder de loep genomen. De arbeidsmarkt is krap en werkenden worden kritischer. Jongere generaties willen meer flexibiliteit en vrijheid. Voor inmiddels velen is hybride of remote werken de norm geworden. Hoe kunnen werkgevers inspelen op veranderende behoeften en wat hebben werknemers van hen nodig? Hoe ziet de toekomst van werk in de museumsector eruit? 

Inclusie vs polarisatie

Zijn er grenzen aan inclusie? De lijn tussen cancelcultuur en inclusiviteit is dun. In pogingen inclusief te zijn, worden sommige groepen of personen juist buitengesloten. Welke rol spelen musea in het maatschappelijke debat? (Hoe) kunnen ze kleur bekennen zonder te cancellen? En hoe zorg je voor een inclusieve sector als geheel, waarin ruimte blijft bestaan voor exclusiviteit en eigenheid?  

Online vs onsite  

Digitalisering van zowel collecties als het publieksaanbod is in een stroomversnelling gekomen door de pandemie. Het was voor musea dé manier om in contact te blijven met hun publiek en maakt publieksbereik potentieel oneindig. Digitalisering is daarnaast een manier om collecties te beheren en beschermen, het kan de organisatiekosten verlagen en toegankelijkheid vergroten. Vele mogelijkheden dus, maar ook nieuwe uitdagingen en vraagstukken; welke rol spelen fysieke ervaring, een locatie en menselijk contact nog? Komt de bezoeker weer terug? Waar staan musea wat betreft digitale innovatie?

Meer informatie over het programma en tickets volgt snel via de website van de Museumvereniging.   

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers