Privacybeleid

Erfgoedplatform Overijssel valt onder het beheer van Stichting Overijsselacademie. Daarom wordt Stichting Overijsselacademie in deze verklaring genoemd als verwerker van de persoonsgegevens.

Stichting Overijsselacademie verwerkt persoonsgegevens om zijn taken uit te voeren. U deelt persoonsgegevens met ons als u contact met ons opneemt of als u bijdraagt aan onze projecten. Dit zijn bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer of e-mailadres. Het gaat om alle gegevens die we met u in verband kunnen brengen als gevolg van ons contact met elkaar.

Uw privacyrechten

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd? Maak dan gebruik van het ‘Recht van inzage’. Of wilt u uw gegevens wijzigen of laten verwijderen en zo gebruik maken van het ‘Recht op correctie’? Dan kunt u ons hierom vragen.

U kunt als betrokkene, gemachtigde of als wettelijk vertegenwoordiger een schriftelijk verzoek indienen. Stuur uw ondertekende brief samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en indien nodig een machtiging of document waaruit het wettelijk vertegenwoordigerschap blijkt (paspoort, trouwboekje, rechterlijk vonnis) naar:

Stichting Overijsselacademie
Eikenstraat 20
8021 WX Zwolle

Binnen 4 weken krijgt u een reactie.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij zijn verplicht onze systemen en persoonsgegevens goed te beveiligen. We gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u met ons deelt. Datalekken lossen we op en registreren we. We melden ze ook aan de toezichthouder en aan u als dat nodig is. Wij zijn verplicht tot geheimhouding van uw persoonsgegevens, voor zover de wet ons niet tot iets anders verplicht. Onze medewerkers (en eventuele stagiaires) hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens inzien en verwerken.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij uw gegevens verstrekt hebben. En zo lang als de wet ons verplicht persoonsgegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt.

Webanalyse

Voor onze webanalyse maken we gebruik van Google Analytics. Met dit programma kunnen we het gedrag van bezoekers op onze website meten en analyseren. De verzamelde gegevens houden we in eigen beheer. Ze worden dus niet aan derden verstrekt. We bewaren de data op servers in Nederland.

Daarnaast maken we gebruik van functionele en analytische “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst als u onze website bezoekt. Ze geven ons inzicht in de werking en effectiviteit van onze website. U kunt het plaatsen van cookies blokkeren. Dit regelt u via de privacy-instellingen van uw browser.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers