Wie zijn wij?

Erfgoedplatform Overijssel is een initiatief van Stichting Overijsselacademie en Collectie Overijssel en wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel.

Het door Collectie Overijssel en Museumfabriek in 2019 in opdracht van de Provincie uitgevoerde onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van kleinere erfgoedorganisaties heeft laten zien dat er in het erfgoedveld veel behoefte is aan advisering en ondersteuning door professionele organisaties op het gebied van collectiebeheer, educatie, vrijwilligersbeleid en presentatie. De opgave voor kleine erfgoedorganisaties die grotendeels draaien op vrijwilligers om steeds in te moeten spelen op actuele wet- en regelgeving, digitalisering en de veranderende wensen van het publiek is groot.

Erfgoedplatform Overijssel hoopt in een samenwerkingsverband met de Museumfabriek, Het Oversticht, Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed, Landschap Overijssel, Overijsselacademie, Collectie Overijssel en Vrijwilligersacademie Scholing Cultureel Overijssel (Vasco) in die behoefte te kunnen voorzien.

Missie

De partners van het samenwerkingsverband Erfgoedplatform Overijssel gaan samen aan de slag om de erfgoedorganisaties in Overijssel te inspireren, versterken en ondersteunen waar nodig. We geloven erin dat erfgoed de samenleving verrijkt en positief kan bijdragen aan het oplossen van actuele maatschappelijke vraagstukken en opgaven. We zetten ons in voor het behoud en de presentatie van de bijzondere collecties, verhalen, erfgoedgemeenschappen, landgoederen, historische landschappen en monumenten die onze provincie rijk is.

Dit doen we door:

  • Gezamenlijk te werken aan een relevant cursusaanbod en dat te delen op het Erfgoedplatform
  • Samen met de erfgoedorganisaties te werken aan kennisdeling
  • Een vraagbaakfunctie te creëren waarbij (kleine) erfgoedorganisaties kunnen aankloppen

Zo dragen we bij aan een toekomstbestendige Overijsselse erfgoedsector die al het moois dat zij te bieden heeft kan blijven presenteren!

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers