Erfgoedplatform Overijssel

Het Erfgoedplatform Overijssel is een samenwerkingsverband ter ondersteuning van (kleine) erfgoedinstellingen in de provincie en draagt bij aan de bewustwording, het overdragen en het behouden van ons Overijssels erfgoed. We adviseren (kleine) erfgoedinstellingen, delen het laatste nieuws uit het erfgoedveld, organiseren en faciliteren relevante cursussen en bijeenkomsten en bieden een online kennisbank aan. Het platform zet zich in voor een Overijssels erfgoednetwerk en richt zich daarbij hoofdzakelijk op historische verenigingen en heemkundekringen, kleine musea en immaterieel erfgoedgemeenschappen.

Lees ons verhaal