Erfgoedplatform Overijssel

Erfgoedplatform Overijssel is een samenwerkingsverband ter ondersteuning van (kleine) erfgoedinstellingen in de provincie. We adviseren (kleine) erfgoedinstellingen, delen het laatste nieuws uit het erfgoedveld, organiseren en faciliteren relevante cursussen en bijeenkomsten en bieden een online kennisbank aan. Het platform zet zich in voor een Overijssels erfgoednetwerk en richt zich daarbij hoofdzakelijk op historische verenigingen en heemkundekringen, kleine musea en immaterieel erfgoedgemeenschappen.

Lees ons verhaal