Verhalen

In Overijssel zijn vele erfgoedvrijwilligers actief. Bij historische verenigingen, musea, landgoederen, stichtingen en verenigingen. Zij dragen er erg zorg voor dat ons erfgoed wordt beheert, onderhouden en levendig blijft. In de serie ‘Erfgoedvrijwilliger in beeld’ lichten we aantal verhalen van erfgoedvrijwilligers uit.  Wie zijn zij? Wat maakt het doen van vrijwilligerswerk voor hen nu zo waardevol? Laat je inspireren om ook aan de slag te gaan!

Daarnaast delen we in samenwerking met het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) verhalen over immaterieel erfgoed in Overijssel. Welke speciale gebruiken houden we er hier op na? Hoe zetten vrijwilligers zich hier voor in?