Disclaimer

Algemeen
Erfgoedplatform Overijssel valt onder het beheer van Stichting Overijsselacademie.
Stichting Overijsselacademe is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) met RSIN 4033905.

Stichting Overijsselacademie is gevestigd aan de Eikenstraat 20, 8021WX te Zwolle.
Telefoon: 085 – 488 50 00
E-mail: info@ijsselacademie.nl

BTW nummer 0040.33.905.B.01, KvK-nummer 41022223.

Stichting Overijsselacademie verleent je hierbij toegang tot www.erfgoedplatformoverijssel.nl en nodigt je uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Daarbij behoudt Stichting Overijsselacademie zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Stichting Overijsselacademie spant zich in om de inhoud van www.erfgoedplatformoverijssel.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.erfgoedplatformoverijssel.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Stichting Overijsselacademie. In het bijzonder zijn alle prijzen op de websites onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

www.erfgoedplatformoverijssel.nl kan verwijzingen bevatten naar websites van derden, bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button. Omdat wij geen invloed op deze websites en hun informatie hebben, stellen wij ons niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Privacyverklaring
Je kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van je nodig hebben om bijvoorbeeld met je te corresponderen, een reservering te plaatsen, dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar je dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.
Tevens kun je op ieder gewenst moment verzoeken jouw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. Meer informatie hierover vind je in de Privacyverklaring.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de websiteteksten liggen bij Stichting Overijsselacademie. De inhoud van www.erfgoedplatformoverijssel.nl is beschikbaar onder de Creative Commonslicentie Naamsvermelding GelijkDelen 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Ten aanzien van op de websites gepubliceerde materialen heeft Stichting Overijsselacademie in redelijkheid getracht alle maatregelen te treffen om geen inbreuk te doen op het auteursrecht en bestaande rechten te respecteren. Als Stichting Overijsselacademie abusievelijk het auteursrecht of andere rechten geschonden heeft, word je verzocht om contact met ons op te nemen, zodat deze fout hersteld kan worden.

Stichting Overijsselacademie is niet aansprakelijk voor enige schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit enig gebruik van deze websites en/of uit de via deze websites verkregen informatie, waaronder begrepen informatie verkregen via in deze websites vermelde hyperlinks naar andere websites.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers