Onze partners

Wij werken binnen het Erfgoedplatform samen met verschillende partners, elk met hun eigen expertise en aanbod. Hieronder vindt je een overzicht van onze partnerorganisaties, hun specialisatie en contactgegevens:

 • VASCO
 • Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed
 • De Museumfabriek
 • Landschap Overijssel
 • Stichting Overijsselacademie
 • Collectie Overijssel
 • Het Oversticht
 • Sesam Academie

VASCO

Ben jij vrijwilliger of werk je met vrijwilligers? Maak dan kennis met Vrijwilligers Academie Scholing Cultureel Overijssel (VASCO) – dé plek waar vrijwilligers en erfgoedinstellingen samenkomen voor inspirerende en betaalbare trainingen. 

Hun missie is om alle erfgoedinstellingen in Overijssel te ondersteunen bij het opleiden van hun vrijwilligers, zonder dat de kosten een obstakel vormen.

VASCO biedt trainingen aan op het gebied van educatie, inclusie en gastvrijheid. Op verzoek kunnen ook op maat gemaakte trainingen worden geleverd voor culturele instellingen. Een offerte wordt opgesteld voor dergelijk maatwerk.

Het trainen op verschillende locaties heeft als voordeel dat vrijwilligers in aanraking komen met verschillend erfgoed in hun eigen omgeving. Dit wordt niet alleen als leerzaam ervaren, maar ook als zeer inspirerend. Een training start zodra er minimaal 10 deelnemers zijn, en de maximale groepsgrootte is 15 personen.

Contactgevens

www.erfgoedplatformoverijssel.nl/evenementen

vasco@erfgoedplatformoverijssel.nl

Daniëlla van der Stelt (06-51075441) of Jessica Veen (06-28069651).


Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland coördineert het UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Het Kenniscentrum ondersteunt de beoefenaars van immaterieel erfgoed bij het borgen (ontwikkeling, promoten, doorgeven) van hun immaterieel erfgoed. Dit doet het Kenniscentrum onder andere door middel van het Netwerk Immaterieel Erfgoed en de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Daarnaast werkt het Kenniscentrum aan kennisontwikkeling ten behoeve van de praktijk van borging van immaterieel erfgoed.

Houdt jouw organisatie zich bezig met het beoefenen van immaterieel erfgoed (lees hier wat immaterieel erfgoed precies inhoudt)  en vraag je je af hoe je méér kan doen in het promoten, doorgeven en borgen daarvan? Neem dan contact op met één van de adviseurs erfgoedzorg. Ook kun je een kijkje nemen op de online Kennisbank van het Kenniscentrum.

Contactgegevens

www.immaterieelerfgoed.nl
info@immaterieelerfgoed.nl
Tel 026 – 35 76 113


De Museumfabriek

De Museumfabriek is het museum van de samenhang der dingen. Het is een educatief museum en ook een familiemuseum waar gezinnen zich samen laten inspireren om zelf te maken en te creëren. Niet voor niets is de naam van het museum enkele jaren geleden gewijzigd in De Museumfabriek. In een fabriek worden dingen bedacht en gemaakt. En tegelijk is het een collectiemuseum dat 200.000 objecten van techniek, wetenschap, archeologie, cultuur en natuur beheert. Ook streektaal wordt verzameld!

In 2022 wordt het Twentelab gerealiseerd. Dit bestaat onder andere uit een restauratieatelier, fotostudio, collectiewerkplaats, bibliotheek en depot. Het doel is dat niet alleen de Museumfabriek, maar alle erfgoedinstellingen in Overijssel gebruik kunnen maken van deze faciliteiten.

Aan het einde van dit jaar (2021) is het eerste deel, het collectiecentrum, gereed en vanaf dat moment kan de Museumfabriek collega erfgoedinstellingen ondersteunen op het gebied van opleiding, digitalisering, restauraties, collectieontsluiting en adviezen. In 2022 volgt het tweede deel van het Twentelab: het kenniscentrum.

Eén van de eerste zaken die aangeboden zal worden is de cursus ‘omgaan met museale voorwerpen’. Deze zal een aantal keren per jaar bij De Museumfabriek gegeven worden.

Wil je meer weten over de Museumfabriek, heb je vragen of wensen voor het cursusaanbod in het Twentelab? Neem dan contact op!

Contactgegevens

www.demuseumfabriek.nl
info@demuseumfabriek.nl
Tel 053 – 20 12 099


Landschap Overijssel

Het mooie Overijsselse landschap zit vol met prachtig (groen)erfgoed. De prachtige boerenerven, houtwallen, boomgaarden, landgoederen, zandwegen en andere streekeigen elementen vragen zorgvuldig beheer. Landschap Overijssel werkt daar zelf aan, maar delen hun kennis en ook kunde graag zodat vrijwilligers en inwoners daar ook zelf zorg voor kunnen dragen. Dat delen doen ze via advies en praktische hulp en ook via allerlei workshops voor vrijwilligers en inwoners. Je kunt daarbij denken aan advies voor streekeigen erfinrichting met oog voor biodiversiteit, maar ook aan praktische cursussen heggenleggen en maaien met de zeis.  En wie weet nog hoe je leifruit opbouwt en onderhoudt met streekeigen rassen of wie kent de verhalen van het landschap?

Overal in het landschap, ook op onze eigen natuurterreinen zijn vrijwilligers en inwoners bezig met het groene erfgoed, als hersteller- de landschapsbeheerders, verteller – de gidsen, molenaars, schaapherders en routemakers en als teller – de monitoorders van landschapselementen. Landschap Overijssel faciliteert ze onder andere met goed onderhouden gereedschap dat we graag uitlenen en zorgen ervoor dat ze veilig en met kennis van zaken kunnen werken. Onze specialisten en adviseurs helpen eigenaren, inwoners en vrijwilligers(groepen) graag verder met bijvoorbeeld een advies of een beheerplan. Doordat we zelf ook eigenaar zijn van heel verschillend erfgoed kennen we de vraagstukken die daarbij komen kijken als geen ander.

Op het platform Groenbezig en op Landschapoverijssel.nl vind je een overzicht van veel van de activiteiten voor vrijwilligers en meer informatie over het streekeigen landschap. Heb je specifieke vragen? Kijk dan even op de medewerkerspagina  of stel je vraag via info@landschapoverijssel.nl dan bekijkt Landschap Overijssel bij wie je vraag past of hoe ze je verder kunnen helpen.

Contactgegevens

www.landschapoverijssel.nl
www.groenbezig.nl
info@landschapoverijssel.nl
Tel. 0529 – 40 17 31


Stichting Overijsselacademie

Stichting Overijsselacademie zet zich in voor het behoud en de versterking van streektaal en streekcultuur binnen Overijssel. Dit doet de Overijsselacademie door samen te werken met diverse partners zoals de provincie, gemeenten, historische verenigingen, culturele instellingen en initiatieven, onderwijs, landschapsorganisaties, toeristische organisaties, en ondernemers. Samen werken we aan het in stand houden en ontsluiten van het culturele erfgoed in Overijssel voor het publiek.

Concreet bestaan de activiteiten van de Overijsselacademie uit:

 • Onderzoek (evt. i.s.m. universiteiten)
 • Publicaties (al dan niet digitaal)
 • Lezingen/presentaties
 • Cursussen/workshops (educatie en deskundigheidsbevordering)
 • Advies en ondersteuning
 • Organisatie breed erfgoedfestival
 • Erfgoededucatie
 • Overige (innovatieve) projecten

Ben je nieuwsgierig naar de projecten die voor 2021-2024 op de planning staan? Bekijk dan het activiteitenplan. Wil jouw organisatie aanhaken bij één van de projecten? Of heb je zelf een idee voor een project in Overijssel en zoek je advies? Kijk op de medewerkerspagina bij wie je het beste terecht kunt.

Contactgegevens

www.ijsselacademie.nl
info@ijsselacademie.nl
Tel. 085 – 488 50 00


Collectie Overijssel

Collectie Overijssel beheert de historische collecties van de provincie Overijssel en de gemeente Deventer en Zwolle. Archieven, boeken, prenten, kranten, kaarten, foto’s, films, video’s, museale objecten en geluidsopnames vormen de bouwstenen voor het verhaal van Overijssel van de Middeleeuwen tot nu. De collecties stammen uit de 12e tot en met de 21e eeuw.

De collecties zijn afkomstig van overheidsinstellingen in Overijssel en Deventer en Zwolle of van particulieren. Denk aan het stadsbestuur van Deventer, provinciaal bestuur, rechtbanken, notarissen, kadaster, waterstaat, belastingen en burgerlijke stand. Of bedrijven, landbouwcoöperaties, vakbonden, stichtingen, kerken, families en verenigingen. Van Koninklijke Textielfabrieken Nijverdal-ten Cate en Huisarchief De Berg tot PEC Zwolle en de blikfabriek in Deventer.

Je kunt bij Collectie Overijssel terecht voor onderzoek, maar ook met vragen over jouw collecties. Zoek je bijvoorbeeld advies in hoe je je archieven het beste kunt inventariseren en bewaren, of denk je aan het overbrengen van (een deel) van jouw collecties? Neem dan contact op

Contactgegevens

www.collectieoverijssel.nl
info@collectieoverijssel.nl
085 – 488 50 00


Het Oversticht

Een goede kwaliteit van de omgeving heeft een positieve invloed op ons functioneren en daarmee op onze samenleving. Daarom staat het maatschappelijk belang bij Het Oversticht op de eerste plaats. Vanuit verschillende rollen geven ze antwoord op vragen hoe een inspirerende leefomgeving te creëren en te koesteren, dit is namelijk van groot belang voor ons allemaal. Aan de hand van de programma’s omgevingskwaliteit, erfgoed en duurzaamheid zetten ze zich in voor een waardevolle omgeving die voortbouwt op een rijke historie en zich voortdurend ontwikkelt. Waar schoonheid, functionaliteit en duurzaamheid hand in hand gaan.

Ze zetten erfgoed in voor een inspirerende leefomgeving. Daarbij gaan ze graag op zoek naar de verhalen, de historie, het unieke uiterlijk en de identiteit van de plek. Ze ontwikkelen erfgoedbeleid en stellen erfgoednota’s op, maar houden zich ook bezig met herbestemming en verbinden erfgoed aan andere maatschappelijke thema’s. Dit alles vanuit de overtuiging dat cultuurhistorische kennis de motor kan zijn voor actuele opgaven zoals nieuwe energie, klimaatadaptatie en sociale vraagstukken.

De adviseurs van Het Oversticht kunnen (wetenschappelijk) onderzoek in praktisch hanteerbare kennis vertalen voor eigenaren, gebruikers, belanghebbenden en belangstellenden van erfgoed in Overijssel. Overheden, bedrijven en particulieren kunnen Het Oversticht inschakelen om onderzoek te doen naar en inspiratie te bieden over de plekken waar we wonen, leven en werken.

Een overzicht van wat het Oversticht voor jou kan betekenen:

Monumentenadvies – Het Oversticht

Erfgoed Sterren – Het Oversticht

Erfgoededucatie – Het Oversticht

Contactgegevens

www.hetoversticht.nl
info@hetoversticht.nl
Tel. 038 – 421 32 57


Sesam Academie

Het besturen van een vereniging of stichting is een mooie uitdaging. Wat doe je aan een vergrijzend ledenbestand? Hoe verwerf je meer inkomsten? Via fondsen? Subsidies misschien? Een donateursbeleid?

Lastig zijn vragen als: wat willen we met onze organisatie? Hoe ziet de club er over 5 jaar uit? Hoe kunnen we onze vaardigheden ontwikkelen? Een vergadertraining? Hoe ontwerpen we een communicatieplan? Kunnen we onze marketingvaardigheden verbeteren? Hoe werven we vrijwilligers of medewerkers?

Gelukkig is er een organisatie die jouw organisatie kan helpen!

SESAM Academie wil vrijwilligersorganisaties graag met professioneel advies terzijde staan. SESAM adviseurs adviseren en ondersteunen  maatschappelijke organisaties waar vrijwilligers actief zijn. SESAM adviseurs zijn zelf ook vrijwilligers, zij zijn experts op het gebied van bestuurlijke- en organisatorische vraagstukken zoals:

 • Strategie
 • Organisatie 
 • Coaching 
 • Marketing en communicatie
 • Financiën
 • Fondsenwerving
 • Vrijwilligersbeleid

Sesam adviseurs stellen hun kennis gratis ter beschikking. Je betaalt alleen een geringe vergoeding voor de overhead.

Meer informatie of zien hoe de aanvraagprocedure verloopt? Zie: www.sesamacademie.nl

Contactgegevens

www.sesamacademie.nl
info@sesamacademie.nl
Tel. 055 – 360 29 16

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers