Symposium Overijssel & Slavernij

Datum: 28 juni 2023
Tijd: 13:00 - 17:00 uur
Locatie: Theater De Spiegel, Spinhuisplein 14, 8011 ZZ Zwolle

Op woensdag 28 juni organiseert Overijsselacademie, in samenwerking met Erfgoedplatform Overijssel, Comité 30 juni/1 juli Zwolle, St. Stil Verleden en Zwolse theaters het Symposium Overijssel & Slavernij. Een middag waarop uitgebreid wordt stilgestaan bij de slavernijgeschiedenis van Overijssel. Het gevarieerde programma is bij uitstek interessant voor Overijsselse erfgoedvrijwilligers. Met een themalezing, workshops en presentaties van het boek Overijssel & Slavernij en het bijbehorend educatiemateriaal Overijssel Overzee.

Herdenkingsjaar Slavernij in Nederland ook in Overijssel

Dit jaar staan we met het Herdenkingsjaar Slavernij in Nederland stil bij de afschaffing van slavernij, 150 jaar geleden. Ook in Overijssel zijn volop sporen van slavernij aanwezig, zo blijkt uit onderzoek dat vanuit de Overijsselacademie is verricht. Het symposium op 28 juni heeft tot doel meer bewustwording over dit provinciale slavernijverleden te creëren en erfgoedvrijwilligers tools in handen te geven om hiermee verder aan de slag te gaan.

Programma

Het symposium bestaat uit verschillende onderdelen, een plenair deel en een deel met workshops waar bezoekers aan deelnemen.

Plenair

13.00-13.10 – Inleiding door Barbara Esseboom (onderzoekster slavernijverleden)
13.10-13.40 – De slavernij in Oost en West – door dr. Coen van Galen (Radboud Universiteit Nijmegen)

13.40-13.45 – Spoken word/muziek door Marc-Era, Justin Flores en J. McKenna
13.45-14.15 – Hoezo Overijssel en slavernij? – door Martin van der Linde (Stichting Overijsselacademie)

14.15-14.30 – Presentatie lesmateriaal Overijssel Overzee – door Willemijn Zwart (Komvoor)
14.30-14.40 – Overhandiging boek Overijssel & slavernij aan Shirley Kambel (Comité 30 juni/1 juli Zwolle) en commissaris van de koning Andries Heidema

14.40-15.00 – Pauze

Workshops (in verschillende ruimtes)

15.00-16.00 

  • Hoe doe je onderzoek naar het slavernijverleden? (Esther van Velden (Overijsselacademie) en Kay-Leigh de Weerdt (Collectie Overijssel)
  • Words Matter, perspectieven en woorden (Barbara Esseboom en Dineke Stam)
  • Op zoek naar Surinaamse en Caribisch-Nederlandse familiegeschiedenis in de Slavenregisters (Coen van Galen en Bert Reinders)
  • Koloniaal- en slavernijverleden in de klas (Komvoor en Stil Verleden)
  • Inzet participatief drama bij het omgaan met taboethema’s (Ronald Matthijssen/C-LinQ)

Plenair

16.05-16.35 – Gelegenheid tot vragen stellen aan sprekers in 1e deel (publiek kan in de pauze vragen op post-its plakken op een vragenbord)

16.35-16.50 – Wat is er in Overijssel nog meer te doen in herdenkingsjaar slavernijverleden 2023-2024 (theater, musea, events, etc)

16.50-17.00 – Afsluiting met mini-performance ANNA door Reframing HERstory Art Foundation

17.00 – Borrel & napraten

Meer Informatie en aanmelden

Het symposium vindt plaats in theater De Spiegel, Zwolle. De kosten voor een toegangskaart bedragen €5,-, incl. koffie/thee. Drankjes na afloop zijn voor eigen rekening. Indien deze kosten voor jou een belemmering zijn om deel te nemen, neem dan contact met ons op via onderstaand mailadres.

Bij de aanmelding kun je de workshop naar keuze aangeven.

Voor meer informatie of vragen:

info@overijsselacademie.nl

Deze bijeenkomst is onderdeel van ‘Online ontmoeten en ontwikkelen’, een project ter ondersteuning van erfgoedvrijwilligers in interprovinciaal verband. Het project is een samenwerking van het Overleg Provinciale Erfgoedhuizen Nederland (OPEN) en wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP).’

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers