Webinar ‘Immaterieel Erfgoed en de Omgevingswet’

Datum: 30 november 2022
Tijd: 14:00 - 16:00 uur
Locatie: Online, link na aanmelding

Van kermis tot processie. Van Zomercarnaval tot Chinees Nieuwjaar. Immaterieel erfgoed geeft kleur aan ieders leven. De Omgevingswet, die op 1 juli 2023 in werking treedt, geeft gemeenten mogelijkheden om in hun omgevingsbeleid rekening te houden met immaterieel erfgoed – voor zover dit verbonden is met specifieke locaties.

In een webinar van de ErfgoedAcademie i.s.m. het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed (KIEN) op woensdag 30 november maak je kennis met het hoe en waarom van immaterieel erfgoed, de relatie die erfgoed heeft met de fysieke leefomgeving en hoe je immaterieel erfgoed kunt inbedden in de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Dit webinar biedt kennis, handvatten én tips van erfgoedgemeenschappen. 

Met docent Yvonne Ploum, directeur ErfgoedAcademie en experts onder andere Frank Altenburg, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en Marloes van den Akker, Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN).

Aan het webinar zijn geen kosten verbonden. Je ontvangt na aanmelding een Zoomlink voor deelname.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers