Webinarreeks: Nieuwe dynamiek in het landelijk gebied

Datum: 12 december 2023
Tijd: 16:00 - 17:00 uur
Locatie: Online

Vanuit de Steunpunten Cultureel Erfgoed organiseren het Gelders Genootschap en Het Oversticht samen de webinarreeks ‘Een nieuwe dynamiek in het landelijk gebied’.

Het landelijk gebied is in beweging. Er liggen grote opgaven rondom de energietransitie, landbouw en klimaatadaptatie. Daarnaast staat de kwaliteit van natuur, landschap en water onder druk. Deze transities vragen om ruimte en aanpassingen in het buitengebied. De verwachting is dat een groot percentage van de agrarische bedrijven stopt in zijn huidige vorm. Dat betekent dat veel boerenerven zullen transformeren en andere functies verwelkomen. Welke kansen bieden deze typisch streekeigen erven voor de huidige grote opgaven? En hoe stimuleer je als gemeente daarbij de inzet van erfgoed? 

De webinarreeks

In deze webinarreeks staat de erfgoedinclusieve transitie van het landelijk gebied centraal. In de reeks wordt duiding gegeven aan de karakteristieken van verschillende typen cultuurlandschap en erven in Gelderland en Overijssel. Er wordt daarbij gekeken naar de manier waarop (agrarisch) erfgoed in te zetten is bij de zoektocht naar een ander gebruik van het landelijk gebied. Hoe houdt je het cultuurlandschap herkenbaar? In vier webinars gaat het Steunpunt op deze vragen in.

Webinar 1: Herkenbaar cultuurlandschap

De eerste webinar vindt plaats op 31 oktober van 16:00 tot 17:00 en wordt gegeven door Christel Steentjes.

Het cultuurlandschap is belangrijk voor de herkenbaarheid en identiteit van Nederland en haar regio’s. De eigenschappen van het landschap zijn de kern van de kwaliteit van het landelijk gebied. Veel is beschermd, van werelderfgoed tot kleinschalig agrarisch erfgoed. Van monumenten, beschermde gezichten tot beschermde landschappen in Nationale Parken.

Hoe behoud je deze kernkwaliteiten in tijden van grote transities? Hoe draagt erfgoed bij aan deze veranderingen? Welke mogelijkheden geeft de omgevingswet voor cultuurlandschap? Wat kun je als gemeente doen?

Webinar 2: Duurzame erven in een duurzaam landschap

De tweede webinar wordt gegeven op 14 november van 16:00 tot 17:00 en wordt gegeven door Anneke Coops.

Een zorgboerderij, kinder- en seniorenopvang, B&B, boerderijkamer, minicamping of vergaderlocatie. Het landschap met agrarische erven is flink veranderd. Ook doen veel jonge en ‘nieuwe’ boeren het anders. Denk aan de Herenboeren en de Noaberboeren in Twente en de Achterhoek. Het zijn agrarische bedrijven waar burgers mede-eigenaar van zijn.   

Wat is de erfenis van bijna twintig jaar rood-voor-rood– en VAB-beleid? Met dat in gedachten kijkt Anne Coops in het webinar naar de toekomst. Welke scenario’s zijn er nog meer? Hoe zorg je dat de dynamiek van het platteland voelbaar is? Hoe geven we historische erven een nieuwe functie? En hoe kunnen we dit koppelen aan de opgaven die er zijn?

Webinar 3: Ruilverkaveling

De derde webinar in de reeks wordt gegeven op 28 november van 16:00 tot 17:00 door Simon van den Bergh.

Het landelijk gebied is in de tweede helft van de twintigste eeuw op bepaalde plekken radicaal veranderd door ruilverkaveling. De vaak kleinschalige structuur maakte daarbij plaats voor grote kavels, rechte wegen en nieuwgebouwde boerderijen.

Tijdens dit derde webinar neemt historisch geograaf Simon van den Bergh, van het Gelders Genootschap, je mee in de wereld van ruilverkaveling. Wat is er destijds allemaal veranderd? Hoe waarderen we dit cultuurlandschap nu? En vooral: hoe gaan we hier in de toekomst mee om?

Webinar 4: Ruimte voor experiment

Deze laatste webinar vindt plaats op 12 december van 16:00 tot 17:00 en wordt gegeven door het Gelders Genootschap en Het Oversticht.

Erven hebben zich in de loop der tijden aangepast. Er wordt ook nu volop geëxperimenteerd. We delen een aantal succesverhalen, zoals landgoed Lankheet en Hierden.

Hoe maak je zoiets mogelijk? Wat zijn de voorwaarden? En hoe maak je hier goed beleid op?

Aanmelden

Deelname aan de webinarreeks is gratis. Aanmelden is wel verplicht.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers