Webinarreeks over groen erfgoed

Datum: 25 juni 2024 tot 20240625
uur
Locatie: Online

Wat verstaan we onder historisch groen, hoe gaan we ermee om en wat kunnen we ervan leren? In een reeks van vier webinars in mei en juni duik in de wereld van het historisch groen. Oftewel: groen erfgoed.

Groen erfgoed heeft als belangrijkste kenmerk dat het voor een groot deel uit levend materiaal bestaat. Het laat de steeds veranderende relatie tussen mens en natuur zien. In al zijn vormen en op verschillende schaalniveaus. Welke waarden kennen we daaraan toe? Wat kunnen we ervan leren, zodat historisch groen als aanknopingspunt kan dienen voor oplossingen voor huidige vraagstukken, zoals de gevolgen van klimaatverandering, energietransitie en versterking van biodiversiteit?


Over de webinars

 

Webinar 1 Historisch groen, een introductie 

21 mei 16.00-17.00 | Patricia Debie  

Van buitenplaatsen tot parken en van begraafplaatsen tot verdedigingswerken. In Nederland is veel groen erfgoed. Maar wanneer is een groenstructuur erfgoed?  Welke typen historisch groen zijn er? En op welke schaalniveaus? Hoe gaan ermee om?

In dit eerste webinar neemt tuin- en landschapsarchitect en architectuurhistoricus Patricia Debie ons mee in de wereld van groen erfgoed. Ze kijkt daarbij ook naar de toekomst. Welke opgaven spelen er nu bij groen erfgoed? Hoe neem je verantwoorde keuzes bij het instand houden van historisch groen? En hoe zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst van als dit groen kunnen blijven genieten?   
 

Webinar 2 Historische landschapsecologie en groen erfgoed als basis voor actuele opgaven

28 mei 16.00-17.00 | Marieke van Zanten en Harm Smeeng

Marieke van Zanten deelt de eerste resultaten van het Erfgoeddealproject Proeftuin Opgewekt. De cultuurhistorische kennis van landgoederen rond Enschede, leveren een mooie en concrete bijdrage aan de huidige energie- en klimaatopgaven.

Marieke focust tijdens het webinar vooral op de ‘groene historische bouwstenen’; zoals rabatbossen, wallen en vloeiweiden. Dit zijn eeuwenoude technieken die nu worden toegepast om droogte te voorkomen en extreme regen op te vangen.  

Harm Smeenge neemt historische landschapsecologie als basis voor de opgaven van nu. Hoe heeft kennis van de landschapsgeschiedenis (aardkunde, natuur en mens),over een grote tijdsperiode en diverse schaalniveaus, oplossingen in zich voor het bereiken van een vitaler landschap? Bij de invulling van thema’s als bodem- en watersturend, herstel van biodiversiteit, klimaatrobuust etc.

Het systeem van het Mosbeekdal is hierbij een mooi voorbeeld. Hierin is de hele reeks van wetenschappelijk onderzoek tot uitvoering in de praktijk, toegepast. 
 

Webinar 3 Funerair erfgoed, behoud en beheer

11 juni 16.00-17.00 | Leon Blok 

Nederland telt meer dan 4.000 begraafplaatsen. Oude en nieuwe. Bijna een kwart daarvan is geheel of gedeeltelijk aangewezen als gemeentelijk of rijksmonument. Wanneer is een begraafplaats waardevol en behoudenswaardig? Hoe behouden we de begraafplaatsen en zeker de grafmonumenten voor de toekomst? Leon Bok is dé deskundige bij uitstek die bij al deze vragen kan helpen.

Daarnaast staat Leon stil bij het feit dat steeds minder mensen de begraafplaats bezoeken. En meer en meer mensen laten zich cremeren. Hoe gaan begraafplaatsen daar mee om? Hoe zorgen ze dat de geschiedenis van deze veelal groene plekken verteld kan blijven worden? En hoe kun je daar als gemeente aan bijdragen?

Er is voldoende ruimte om je eigen vragen te stellen. 
 

Webinar 4 Stedelijk groen, bijdrage aan huidige opgaven

25 juni 16.00-17.00 | Elyze Storms-Smeets 

Het vierde webinar gaat over historisch groen in stedelijke context. De stedelijke parken ontwikkelden zich van privaat naar publiek. Die switch naar recreatieve functie en toerisme heeft flink invloed gehad.

Inmiddels beseffen we hoe belangrijke deze groene oases in de stad zijn. Onder andere voor versterking van de biodiversiteit. Maar ook voor waterretentie en het tegengaan van hittestress. Elyze Storms vertelt hoe we stedelijk groen ontwikkelen met respect voor de oorspronkelijke/historische aanleg. 

Deze serie webinars wordt georganiseerd door het Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel, in samenwerking met het Gelders Genootschap en Het Oversticht

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers