Cover van de publicatie 'Voor ons kan erfgoed alles zijn'

Begrippen cultureel erfgoed, erfgoedgemeenschap en participatie uitgelegd

We hebben het steeds vaker met elkaar over ‘cultureel erfgoed’, ‘erfgoedgemeenschap’ en ‘participatie’. Dit zijn belangrijke begrippen in het Verdrag van Faro (Raad van Europa, 2005). Maar wat wordt er precies onder verstaan in de Nederlandse erfgoedwereld? En is een strikte definiëring werkbaar?

Uit het Faro-onderzoek blijkt dat de overheid, erfgoedinstellingen, belanghebbenden, burgers en vrij­willigers niet altijd dezelfde taal spreken. Om de communicatie te ver­ge­mak­ke­lijken is er nu een publicatie verschenen waarin deze drie belang­rijke begrippen nog eens worden toegelicht.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers