Vruchtbare bijeenkomst Overijsselse Boerderijenstichtingen

Op vrijdag 21 april kwamen erven- en boerderijenstichtingen uit alle hoeken van Overijssel bij elkaar voor het jaarlijkse afstemmingsoverleg. Locatie van de bijeenkomst was, zeer toepasselijk, een karakteristieke boerderij in de landelijke omgeving van Olst. Beschikbaar gesteld door gastheer Johan Jonker, de kersverse voorzitter van Stichting IJsselhoeven.

Afgevaardigden van Twentse Erven, Maarkels Landschap, Stichting Sallands Erfgoed, Stichting IJsselhoeven, Boerderijenstichting Staphorst, Boerderijenstichting Noord West Overijssel, Overijsselacademie en het Erfgoedplatform Overijssel waren aanwezig. Gedeelde drijfveer vormde de liefde voor het Overijssels erfgoed, met name voor de historische boerderijen, erven én hun streekeigen elementen.

Het was een nuttig en vruchtbaar overleg. Zo was er aandacht voor onderlinge kennismaking, projecten uit het verleden, geplande projecten en de kansen en mogelijkheden om gezamenlijk op te trekken in de toekomst. Afgesproken is om snel weer bij elkaar te komen om met name dit laatste verder te bespreken en uit te werken.

In het verleden hebben samenwerkingen van de Overijsselse boerderijenstichtingen en de Overijsselacademie al meermalen geleid tot succesvolle projecten, waarin naast het behoud en restauratie van boerderijen en erven ook het verhaal achter dit erfgoed centraal stond. Voorbeelden zijn het project Vooruitboeren, en het meest recente project Riet uit de Regio, gericht op stimulering, restauratie en het gebruik van ‘inheems’ riet op de daken van Overijsselse boerderijen.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers