Deelnemers ‘Klankbordgroep Immaterieel Erfgoed Overijssel’ gezocht

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland werkt al een aantal jaar samen met de Provincie Overijssel om het immaterieel erfgoed in de provincie extra te ondersteunen. Omdat wij graag met en niet over de beoefenaars van het erfgoed willen praten zijn wij op zoek naar personen die deel willen nemen aan een klankbordgroep. Het idee is dat het kenniscentrum de klankbordgroep een paar keer per jaar om advies vragen. Dit kan in de vorm van een fysieke of digitale bijeenkomst zijn of van een korte enquête.

Deelnemen aan de klankbordgroep

Ben jij bezig met immaterieel erfgoed en wil je graag meepraten over wat het Kenniscentrum in de provincie Overijssel gaat doen? Meld je dan aan voor de Klankbordgroep Overijssel! De Klankbordgroep Overijssel zal uit maximaal 10 personen bestaan die bij voorkeur verspreid uit de hele provincie komen. Geïnteresseerd of eerst meer weten? Stuur een mailtje naar: info@immaterieelerfgoed.nl

Over het kenniscentrum

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is de organisatie die het UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland coördineert. Naar aanleiding daarvan beheert het Kenniscentrum onder andere het Netwerk Immaterieel Erfgoed en de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland waarop vormen van immaterieel erfgoed kunnen worden aangemeld.

Wat is immaterieel erfgoed

Immaterieel erfgoed is levend erfgoed en bestaat uit cultuuruitingen die in de loop van de tijd mee-veranderen met de ontwikkelingen in de maatschappij. Het wordt door de beoefenaars zo belangrijk gevonden, dat zij dit graag willen doorgeven aan de volgende generatie. Het is cultuur van nu en kan bestaan uit culturele uitingen, rituelen en feesten, kennis en praktijken betreffende de natuur, kennis over traditionele ambachten.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers