FCP sluit huidige projectregelingen af: 31 juli sluitingsdatum Erfgoed Maken

In 2024 lopen alle huidige projectregelingen van het Fonds voor Cultuurparticipatie af. Op 1 januari start de nieuwe vierjarige beleidsperiode 2025-2028, en het is nog niet helemaal duidelijk wanneer de daaraan gekoppelde nieuwe regelingen openen. Wil je binnenkort al starten met een project waarbij je nieuwe doelgroepen bij je erfgoed betrekt? Dan kun je nog tot 31 juli een aanvraag indienen voor de regeling ‘Erfgoed Maken’. Wacht niet te lang, want de kans bestaat dat de middelen voor die tijd al zijn uitgeput!

De regeling Erfgoed Maken

Met de regeling Erfgoed Maken stimuleert het Fonds voor Cultuurparticipatie projecten die immaterieel erfgoed toekomstbestendig te maken. Daarnaast richt de regeling zich op initiatieven om lokale erfgoed– en vrijwilligersorganisaties te versterken, of om een breed publiek met erfgoed in aanraking te brengen door educatie.

Wil je met jouw organisatie, of als groep beoefenaars een ontwikkelstap zetten waarmee je mooie effecten bereikt? dan kun je hiervoor subsidie aanvragen.

Verschillende stappen en effecten

De regeling Erfgoed Maken kent drie categorieën:

  • Categorie 1 is interessant voor kleinere, kortlopende erfgoedinitiatieven die gericht zijn op immaterieel erfgoed, erfgoedvrijwilligers en/of erfgoededucatie. Het kan gaan om een verkenning voor een toekomstig, groter project, of een initiatief waarbij je meer of nieuwe mensen laat deelnemen aan erfgoed. Als organisatie kun je bij deze stap een bedrag tussen €1.000 en €5.000 ontvangen. De deadline voor het indienen van aanvragen is 31 juli 2024, maar het is niet uitgesloten dat de regeling eerder sluit wanneer het subsidieplafond is bereikt. Wacht dus niet te lang met aanvragen! Lees meer

  • Categorie 2 is gericht op langer lopende initiatieven. Naast het bereiken van meer of nieuwe groepen mensen, zet je minstens nog één ontwikkelstap met effect. Let op: Helaas is het subsidieplafond van deze stap inmiddels bereikt en is het niet meer mogelijk om aan te vragen

  • Categorie 3 is bedoeld voor grotere en langlopende initiatieven, waarbij meer of nieuwe doelgroepen actief deelnemen aan erfgoed. Daarnaast zet je nog vier of meer ontwikkelstappen waarmee je effect bereikt. Denk bijvoorbeeld aan het zelfredzaam maken van je organisatie, het onderling verbinden van deelnemers, of het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de leefomgeving.

Over de andere stappen kan je meer lezen op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Hoe verder na 31 juli 2024?

Na de sluitingsdatum van 31 juli gaan de regelingen van het Fonds voor Cultuurparticipatie even ‘op slot’. Vanaf 1 januari 2025 start de nieuwe vierjarige beleidsperiode van het Fonds. In het beleidsplan 2025-2028 staat meer over de plannen en doelen. In de kern gaat FCP zich meer richten op de maatschappelijke impact van cultuurparticipatie: cultuur voor een veerkrachtige samenleving. Daarbij focust het fonds op drie deelsectoren: 

  • Amateurkunst: gericht op kunstbeoefening en talentontwikkeling voor niet-professionals, kunstvakstudenten en informele circuits.
  • Co-creatie: gericht op gelijkwaardige deelname aan cultuur onder begeleiding van een professionele kunstenaar of instituut óf als onderdeel van een gemeenschap.
  • Cultuureducatie: gericht op het aanbieden en vernieuwen van cultuureducatie in en rondom het onderwijs.

Onder elke deelsector introduceren we een meerjarenregeling, projectregelingen en open oproepen. De regelingen Erfgoed Maken en Internationaal worden vanaf 2025 (deels) onderdeel van de andere regelingen. 

Blijf op de hoogte

Op dit moment is het Fonds voor Cultuurparticipatie druk bezig met het ontwikkelen van alle projectregelingen. Daarom is nu nog niet duidelijk hoe iedere regeling eruit komt te zien. Via deze speciale pagina blijf je op de hoogte. Je kunt het FCP voor updates ook volgen op LinkedInFacebook of Instagram

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers