Help mee bij een onderzoek naar digitaal erfgoed in Nederland

Ook benieuwd hoeveel digitaal erfgoed er inmiddels op het web te vinden is? En wie er eigenlijk gebruik van maken? Gegevens hierover zijn nauwelijks te vinden of inmiddels verouderd. Daarom nu de oproep om deel te nemen aan een landelijke enquête die dit onderzoekt.

De online enquete voor erfgoedorganisaties is opgezet om in kaart te brengen wat de stand is van het digitaal erfgoed in Nederland op de onderwerpen beschikbaarheid, vindbaarheid, toegankelijkheid en gebruik. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Voor wie?

Het onderzoek is bedoeld voor álle erfgoedorganisaties in Nederland. Van groot tot klein. Ook wanneer je organisatie wel een collectie heeft maar deze niet of beperkt in digitale vorm aanbiedt kun je de enquête in vullen en dit aan geven. Zo ontstaat een zo compleet mogelijk beeld van de stand van digitaal erfgoed. Jouw medewerking aan de enquête helpt bij de kennisopbouw over Digitaal Erfgoed en draagt hiermee bij aan een verdere invulling van dit onderwerp.

Behoefte aan actuele cijfers en inzichten

Niet alleen erfgoedorganisaties zelf, maar ook beleidsmakers en financiers hebben behoefte aan actuele cijfers en inzichten. Dit is precies de reden waarom het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) deze landelijke enquête over digitaal erfgoed organiseren.

Help mee en investeer 15 minuten!

Werk je bij een erfgoedorganisatie met een collectie? Vul de online enquête in! Is je collectie niet of gedeeltelijk in digitale vorm beschikbaar? Ook dan is je medewerking welkom. Zo krijgen we samen meer inzicht in hoe het digitaal erfgoed er in Nederland precies voorstaat. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 minuten en kan tot maandag 29 november, 10 uur.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?

De resultaten worden geanonimiseerd verwerkt in twee rapporten:

1-meting Intensivering Digitaal Erfgoed in opdracht van OCW;

Monitor Indicatoren Gebruik Digitaal Erfgoed in opdracht van de RCE.

Neem voor vragen contact op met de onderzoekers van Dialogic en Pleiade Management & Consultancy via onderzoekdigitaalerfgoed@dialogic.nl.

Foto door Tima Miroshnichenko via Pexels

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers