Help mee bij onderzoek naar digitale verhalen

Verhalen geven context aan erfgoed. Ze zijn essentieel om erfgoed te duiden, te verbinden en te verrijken. Verhalen kunnen daarnaast ook als objecten binnen de collectie worden gezien en als zodanig toegankelijk worden gemaakt.

Het Netwerk Digitaal Erfgoed onderzoekt wat nodig is om digitale verhalen duurzaam te bewaren, te registreren en publiekelijk toegankelijk te maken. Met deze enquête wil het NDE graag meer inzicht krijgen in de huidige stand van zaken omtrent duurzaam toegankelijke verhalen in het Nederlandse erfgoedveld.

Help je het NDE mee bij dit onderzoek door de enquête voor 23 december a.s. in te vullen? Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Alvast veel dank!

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers