Collectieregistratie bij de Museumfabriek in Enschede

Hulp bij standaardisatie van (collectie)databases voor Overijsselse erfgoedinstellingen

De Provincie Overijssel heeft een subsidie beschikbaar gesteld om tien erfgoedinstellingen te helpen bij het standaardiseren van hun (collectie)database. Het doel is om de databases op een dusdanige manier in te richten dat deze aansluiten bij de standaarden die gebruikt worden in de erfgoedsector.

Standaardiseren

Erfgoedinstellingen beheren collecties. Daarin bevinden zich bijvoorbeeld foto’s, archieven of realia (3D-voorwerpen). De meeste erfgoedinstellingen hebben een vorm van registratie waarin op de één of andere manier een nummering en beschrijving is aangebracht. Maar vaak is die nummering niet consistent, zitten er hiaten in of is zit er geen logica achter. Doel van dit traject is om de databases op een dusdanige manier in te richten dat deze aansluiten bij de standaarden die gebruikt worden in de erfgoedsector.

Ondersteuningstraject

In dit traject zullen professionals van Collectie Overijssel of De Museumfabriek de databases van de deelnemende organisaties analyseren en daarna een advies uitbrengen. Het aanbrengen van eventuele correcties zal door de erfgoedinstellingen zelf moeten gebeuren. Het hele proces wordt begeleid door medewerkers van Collectie Overijssel of De Museumfabriek.

Na afloop van deze standaardisatie zijn de collecties gereed om aan te sluiten bij collectie-ontsluitingsplatforms als MijnStadMijnDorp en de Atlas van Ooit.

Voorwaarden

Deze dienstverlening is kosteloos. In totaal kunnen 10 erfgoedorganisaties uit de provincie Overijssel zich voor dit traject inschrijven. Aansluiting bij één van de collectieplatforms is niet inbegrepen bij deze dienstverlening. Er kan wel advies gegeven worden over de te nemen vervolgstappen voor eventuele aansluiting.

Voorwaarden:

  • Maximaal tien erfgoedinstanties uit Overijssel kunnen deelnemen
  • Wie het eerst komt, wie het eerst maalt
  • Er moet een digitaal ‘systeem’ aanwezig zijn waarin de collectie is vastgelegd
  • Het project zal plaatsvinden in 2023, op volgorde van aanmelding

Wil jouw erfgoedinstellingen meedoen aan dit project of wil je eerst nog meer informatie hebben? Neem dan contact op Edwin Plokker via e.plokker@demuseumfabriek.nl of 06-2836424.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers