Interessant nieuw essay over religieus erfgoed in Overijssel

Op maandag 29 mei, tijdens Open Kerken Dag, verscheen een interessant nieuw essay met als titel ‘Bouwen aan geloofsplekken’. Het essay gaat over de geloofsgebouwen die door de eeuwen heen in Overijssel zijn gebouwd. In het essay ligt de focus op geloofsplekken die tot op heden zichtbaar zijn in het straatbeeld. Het essay is het eerste deel van een drieluik over religieus erfgoed in Overijssel. Geïnitieerd en uitgebracht door het Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel.

Aandacht voor religieus erfgoed

Geloofsgebouwen staan vaak op markante plaatsen, en nemen een plek in binnen de gemeenschappen en de harten van gebruikers en omwonenden. Met dit essay is het mogelijk de collectie religieus erfgoed van Overijssel beter te plaatsen, duiden en context te geven. Waar creëerden religieuze groepen ruimte voor de uitoefening van hun geloof en wat voor vorm kregen die plekken?

Verschillende periodes

In het essay bespreken auteurs Mireille Dosker en Isabel van Lent vier tijdperken in de Overijsselse (religie)geschiedenis.

Vanuit hun achtergrond als architectuurhistorici leggen ze daarbij niet alleen de focus op de cultuurhistorie van de gebouwen, maar ook op de architectonische ontwikkelingen in het religieus erfgoed, de inbedding in het landschap en de stedenbouwkundige context.

De periodes die in het essay behandeld worden spannen van de vroege middeleeuwen tot nu:

-804 t/m 1559: het samenvallen van kerkelijk en wereldlijk bewind

-1598 t/m 1798: de tijd van de Reformatie,

-1798 t/m 1940: de periode van opkomende godsdienstvrijheid en veranderende verhoudingen

-1940 tot nu: een periode van secularisatie, diversiteit en herstel

Meer over Overijssels religieus erfgoed

Dit essay vormt het eerste van drie delen over religieus erfgoed in Overijssel die het Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel de komende tijd publiceert. Het tweede deel gaat over de huidige staat van de collectie religieus erfgoed en het derde deel focust op de toekomst van religieus erfgoed in Overijssel.

Dit essay is mede mogelijk gemaakt door Het Oversticht, Provincie Overijssel en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers