Een beleidsplan is een handig instrument om te gebruiken binnen een organisatie. Het maakt duidelijk wat de richting is die de organisatie op wil gaan en wat er nodig is om de gewenste doelen te bereiken. Het zorgt voor structuur en focus en het maakt aan anderen duidelijk dat het management zijn taak serieus neemt. Het kan ook gebruikt worden bij het aanvragen van subsidies of in samenwerkingstrajecten.

Het document hoeft niet heel ingewikkeld en uitgebreid te zijn. Belangrijk is vooral dat de lijnen duidelijk zijn. Het beleidsplan beschrijft in ieder geval:

  • Wie zijn we?
  • Wat doen we?
  • Wat willen we in de komende periode bereiken?
  • Hoe gaan we dat doen?

Ga je zelf aan de slag met een beleidsplan en heb je inspiratie nodig? Dan heb je waarschijnlijk veel aan de handleiding ‘Het beleidsplan voor musea’ van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Het is niet alleen bruikbaar voor musea maar voor de hele erfgoedsector.

Erfgoed Gelderland ontwikkelde het handboek ‘Een pas op de plaats‘. Dit handboek geeft tips die van pas kunnen komen bij het maken van een beleidsplan voor historische verenigingen.

Visies op de waarde van erfgoed

Wat is jullie visie op de waarde van erfgoed? Kun je aan anderen duidelijk maken wat jullie organisatie toevoegt? Een heldere visie maakt dat je sterker staat richting subsidiegevers, partners en het publiek. Onderstaande korte video van Erfgoedhuis Zuid Holland gaat over de waarde van musea.

Ook de uitgave ‘Meer dan waard‘ van de Nederlandse Museumvereniging gaat in op dit onderwerp.

Hoe de Rijksoverheid tegenover erfgoed staat, is op de website van Rijksoverheid te vinden te vinden. De visie van Provincie Overijssel staat ook op hun website.

De Erfgoedvisie van Landschap Overijssel kan hier worden gelezen.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers