Sinds een jaar of tien werkt het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed (KIEN) nauw samen met de Provincie Overijssel. Samen willen zij immaterieel erfgoed gemeenschappen in de provincie ondersteunen. Dat gebeurt onder andere door het aanbieden van informatie en trainingen via het Erfgoedplatform Overijssel.

Het kenniscentrum vindt het belangrijk om participatief te werken: niet alleen voor maar juist ook mét de gemeenschappen. Daarom is in 2023 een Overijsselse klankbordgroep opgericht. Deze bestaat uit een groep van vertegenwoordigers van immaterieel erfgoed organisaties in de provincie. Zij zijn voor het kenniscentrum de ogen en oren in de provincie. De leden signaleren aandachtspunten en informeren het kenniscentrum over wat er speelt.

Bijeenkomsten

De klankbordgroep komt ongeveer een keer per kwartaal bijeen om allerhande zaken te bespreken. Tijdens het laatste overleg is onder andere uitvoerig gesproken over de Overijsselse Immaterieel Erfgoeddag die op 28 september plaats gaat vinden. Het programma voor die dag wordt in gezamenlijk overleg vastgesteld.

Belangrijk is de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en om kennis en ervaring uit te wisselen. Een aantal jaren geleden heeft het kenniscentrum laten onderzoeken welke organisaties in Overijssel actief zijn op het gebied van immaterieel erfgoed. Het resultaat was een lijst van zo’n 450 organisaties. We vermoeden echter dat er nog veel meer zijn.

Ronnie Rook, lid van de klankbordgroep, geeft aan dat hij lid is omdat hij graag wil bijdragen aan het beter zichtbaar maken van het Overijsselse immateriële erfgoed. Ook wil hij graag meer besef creëren over de enorme hoeveelheid immaterieel erfgoed. De leden van de klankbordgroep ervaren dat veel mensen niet weten wat immaterieel erfgoed is.

Raimond de Vries merkt hierover op: “Wij lopen er in de praktijk tegen aan dat veel kennis over deze vorm van erfgoed ontbreekt, ook bij beleidsmakers en de media. De waarde van immaterieel erfgoed wordt onvoldoende gezien en gewaardeerd waardoor er veel mogelijk onbenut blijven voor zowel de immaterieel erfgoed gemeenschappen, als de overheden. Wij hopen door onze bijdrage hierin een positieve verandering teweeg te kunnen brengen”.

Samenstelling

In de klankbordgroep zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd: Egbert Lassche en Ronnie Rook zijn nauw betrokken bij het Bloemencorso in St Jansklooster, Isaak Ismail, Heino Hanekamp en Raimond de Vries vertegenwoordigen het Schuttersgilde uit Kampen, Henk Dollekamp is bestuurder bij de Goorse school- en volksfeesten en Claudia Lassche is voorzitter van de Vollenhoofse Vereniging Voor Volksvermaken. Mocht je deze club willen komen versterken, stuur dan een mail naar inke@linked-cultuurmanagement.nl

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers