Gebruik jij wel eens interviews om meer te weten te komen over historisch onderwerp, bij het inrichten van je tentoonstelling of het uitvoeren van je erfgoedproject? Dan houd jij je bezig met Oral History. In dit artikel vind je meer informatie en handige tips als je meer wilt weten over de Oral History techniek.

Wat is oral history

Oral history is geschiedenis die leeft. Het zijn de verhalen van mensen die het verleden van dichtbij hebben meegemaakt. Deze persoonlijke verhalen raken ons. Ze maken historische gebeurtenissen invoelbaar en laten het menselijke gezicht achter historische gebeurtenissen zien.

Met de methode Oral history leg je levensverhalen en getuigenissen van mensen over historische gebeurtenissen vast, door middel van (open) interviews of gebruik van mondelinge (gesproken) bronnen. Oral history wordt ook wel mondelinge geschiedenis genoemd.

Waarde van Oral history voor jouw erfgoedorganisatie

Het verzamelen van persoonlijke verhalen door middel van oral history kan je helpen om:

 • Bestaande verhalen en collecties aan te vullen, te verrijken of vanuit een
  ander perspectief te bekijken;
 • Kennis en waardering van erfgoed te vergroten en te verspreiden onder een
  breder publiek;
 • Het verhaal van de omgeving samen met bewoners te vertellen en zo van
  maatschappelijke waarde te zijn;
 • Draagvlak te creëren bij verschillende (groepen) mensen voor erfgoed door
  hen te betrekken, mee te laten denken, praten en bepalen;
 • Nieuwe vrijwilligers te werven en te binden aan de organisatie en aan het
  erfgoed.

Knooppunt Sprekende Geschiedenis helpt je op weg

Het knooppunt Sprekende Geschiedenis zet zich in om het gebruik van mondelinge geschiedenis te bevorderen. Wil jij aan de slag met Oral Hisory? Dan kun je op het platform onder meer terecht voor:

Praktische ondersteuning: Reizende Werkplaatsen

Om lokale en regionale initiatieven op het gebied van oral history te ondersteunen, organiseert het knooppunt Sprekende Geschiedenis Reizende werkplaatsen. De werkplaatsen kunnen technische ondersteuning bieden bij het houden, opnemen en opslaan van oral history interviews. Denk aan het uitlenen van apparatuur of aanreiken van softwareprogramma’s.

Daarnaast bieden de Reizende Werkplaatsen een cursusaanbod voor vrijwilligers gericht op onder meer het voorbereiden erfgo,transcriberen, opslaan en analyseren van interviews.

Wil je dat jouw initiatief ondersteund wordt door de Reizende Werkplaats? Neem dan contact op via het formulier op deze pagina.

Handig: Oral History tools van Erfgoed Gelderland

Oral history is een interviewtechniek die wat inspanning, oefening en concentratie vereist.

Erfgoed Gelderland heeft in de loop der jaren ervaring opgebouwd met Oral History projecten en stelt haar kennis beschikbaar aan geïnteresseerden.

Handleiding Oral History

Erfgoed Gelderland neemt je in deze handige handleiding mee met de verschillende stappen die komen kijken bij oral history interviews. Van de voorbereiding tot de uitvoering.

Inspiratie: Pamflet van erfgoedorganisaties

Elf Gelderse erfgoedinstellingen vertellen in dit pamflet waarom zij de Oral history methode gebruiken om verhalen vast te leggen.

Korte informatieve video’s

In deze vijf filmpjes legt Erfgoed Gelderland uit wat een oral history interview is, hoe je het zelf voorbereidt en uitvoert en wat je er mee kan. In elke aflevering neemt interviewer Shaima je mee in haar eigen oral history onderzoek. De filmpjes zijn gemaakt door Erfgoed Gelderland.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers