Kijk terug – Webinars Post ’65 erfgoed

In april en mei organiseerde het Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel in samenwerking met het Gelders Genootschap en Het Oversticht een webinarreeks over het gebouwd erfgoed van na 1965. Hoe is dit erfgoed ontstaan? En hoe kan het bijdragen aan hedendaagse maatschappelijke vraagstukken zoals de energietransitie en de woningbouwopgave? Voor de geïnteresseerden die de webinars gemist hebben is er goed nieuws: de bijeenkomsten zijn nu online terug te kijken!

Webinar 1 – Post ’65 en de maatschappij

De eerste bijeenkomst van 4 april geeft een introductie op het Post ’65 erfgoed. Wat is Post ’65 erfgoed precies? In welke historische context is dit erfgoed ontstaan? Welke opgaven speelden er toen? En hoe hebben stedenbouwers en architecten daarop gereageerd? Daarna wordt de koppeling naar het nu gemaakt. Op welke manier draagt dit erfgoed bij aan oplossingen van actuele kwesties? Denk aan de woningnood, de energietransitie en burgerparticipatie. Wat kunnen we leren uit het verleden?

Webinar 2 – Typisch Post ’65: bouwtechniek en materialen

De tweede bijeenkomst op 18 april zoomt in op typische Post ’65 materialen die niet bij iedereen positieve associaties oproepen: Beton, Trespa-platen en kunststof. Ronald Stenvert, architectuur- en bouwhistoricus, is bezig met onderzoek naar de materialen uit deze periode. Want wat maakt de Post ’65 materialen zo kenmerkend? Hoe waardevol zijn ze? En hoe ga je hier in de huidige tijd mee om?

Webinar 3 – IJssellinie, Koude Oorlog

De derde bijeenkomst van 9 mei gaar over ‘oncomfortabel erfgoed’ uit de periode 1965-1990 : de overblijfselen van de Koude Oorlog. Ondanks de gevolgen die de Koude Oorlog jaren lang heeft gehad op de maatschappij, weten we er maar weinig over. Er werden geheime verdedigingslinies, commandoposten en schuilkelders gebouwd. Maar veel is lange tijd onbekend en topgeheim gebleven en mede daarom dreigt dit erfgoed te verdwijnen. Rutger Noorlander, Koude Oorlog-expert, neemt de deelnemers mee in de wereld van de Koude Oorlog die tussen Gelderland en Overijssel zichtbare sporen in het landschap heeft achtergelaten, langs de zogenaamde IJssellinie.

Webinar 4 – Best practices: waardering Post ’65

Het vierde en laatste webinar vond plaats op 23 mei. Hoewel het erfgoed uit de Post ’65 periode vaak nog niet beschermd is, bevat het wel veel waarde. Hoe gaan we hier in deze tijd mee om? En welke effecten heeft de Omgevingswet? Dit webinar gaat ook in op de recent verschenen Handreiking Borging van Post ’65 Erfgoed van de RCE en behandelt praktijkvoorbeelden.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers