(c) Marjanne Romkes-Foppen

Marjanne Romkes-Foppen nieuwe (digitaal) erfgoedcoach Overijssel

Met ingang van 1 januari 2023 heeft het Erfgoedplatform Overijssel een nieuwe (digitaal) erfgoedcoach, die tevens coördinator en eerste aanspreekpunt is van het platform. Marjanne Romkes-Foppen is 31 jaar, opgeleid tot publiekshistoricus en kijkt ernaar uit om zich in te zetten voor de versterking van het Overijssels erfgoednetwerk.

Nieuwe coördinator

Marjanne is sinds 2022 verbonden aan de Stichting Overijsselacademie, waar het Erfgoedplatform Overijssel in beheer is. Met ingang van 9 januari neemt ze de taken over van Esther van Velden, die zich meer gaat toeleggen op historisch onderzoek en de ontwikkeling van een verhalenplatform. Marjanne heeft veel zin in haar nieuwe functie als erfgoedcoach voor de provincie Overijssel.

Overijssels erfgoednetwerk

Marjanne wil zich gaan inzetten voor het versterken van het Overijssels erfgoednetwerk. “Zo ben ik er om jullie als kleinere stichtingen, verenigingen te inspireren en ondersteunen. Dit kan door het aanbieden van cursussen, workshops en netwerkbijeenkomsten, maar ook door vraaggericht ondersteuning te bieden bij kwesties die leven. Denk hierbij aan vraagstukken rondom (digitaal) collectiebeheer, educatie, vrijwilligersbeleid en presentatie.”

Partners

Marjanne doet dit alles overigens niet alleen, maar werkt binnen het Erfgoedplatform Overijssel nauw samen met professionele erfgoedorganisaties zoals het landelijke platform erfgoedvrijwilliger.nl, de Museumfabriek, het Oversticht, Landschap Overijssel, Stichting Overijsselacademie, Stichting Twentse Musea, Collectie Overijssel en het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN).

Aanspreekpunt

Tot slot voegt Marjanne nog toe: “Als erfgoedcoach hoop ik de verbinder te zijn die de verschillende lijnen binnen het Overijssels erfgoedveld samenbrengt en versterkt, zodat het Overijssels erfgoed behouden en doorgegeven kan worden. Om dit goed te kunnen doen is het belangrijk om in beeld te krijgen waar de behoeften leven, zodat we daar het aanbod vanuit het Erfgoedplatform op kunnen afstemmen.”

Vragen, suggesties of ideeën? Schroom niet en neem contact op met Marjanne. Ze kijkt uit naar de samenwerking met erfgoedinstellingen in Overijssel en is te bereiken via m.foppen@erfgoedplatformoverijssel.nl.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers