Meer budget voor behoud monumentale en beeldbepalende panden Overijssel

Ben je als erfgoedorganisatie in Overijssel eigenaar van een beeldbepalend pand of monument? En zoeken jullie ondersteuning bij de instandhouding van dit erfgoed? Dan is de lening van het Cultuurfonds voor Monumenten Overijssel misschien interessant!

Behoud monumenten in Overijssel

De laagrentende lening is door de Provincie Overijssel in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nationaal Restauratiefonds in het leven geroepen om monumentale panden in Overijssel in stand te houden en waar nodig te restaureren.

Volgens gedeputeerde Roy dragen de monumenten bij aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van onze provincie. De Witte: ,,Het in stand houden en ontwikkelen van deze monumenten is een grote opgave. Het bijzondere van dit fonds is dat afgeloste leningen steeds weer opnieuw worden ingezet voor hetzelfde doel. Wat betekent dat dit fonds een duurzame bijdrage levert aan de instandhouding en het toekomstbestendig maken van de Overijsselse monumenten.”

De lening werd voorheen al veelvuldig aangevraagd. Daarom besloot de provincie om het bedrag tot €150.000 op te hogen. Het Nationale Restauratiefonds vulde dit aan tot €300.000.

Lening aanvragen

De lening van het Cultuurfonds voor Monumenten Overijssel is bedoeld voor organisaties die een niet-rijksmonumentaal pand beheren of in bezit hebben. Zijn jullie als erfgoedorganisatie eigenaar van zo’n beeldbepalend of karakteristiek pand? Dan kan deze lening jullie helpen bij het onderhoud en het toekomst bestendig maken van dit pand. Hebben jullie bijvoorbeeld restauratie of verduurzamingsplannen voor het pand? De lening heeft als doel dit bijzondere erfgoed weer leefbaar en beleefbaar te maken.

Als eigenaar van een markante pand kom je in aanmerking voor de Cultuurfonds-hypotheek als:

  • Je eigenaar bent van één van de volgende categorieën ‘niet-rijksmonumenten’: gemeentelijk monument, karakteristiek pand, aangewezen in een bestemmingsplan, beeldbepalend pand in beschermd stads- of dorpsgezicht, provinciaal monument of een ander door de overheid beschermd pand
  • Je gaat restaureren, herbestemmen en/of verduurzamen en nog niet bent begonnen met de werkzaamheden.

Meer weten over de lening en aanvragen?

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers