Nederland ondertekent Verdrag van Faro

Op woensdag 10 januari 2024 ondertekende Nederland het Verdrag van Faro. Een belangrijk moment waarmee het Faro-gedachtegoed een prominente plek krijgt in het erfgoedveld.

In 2005 kwam de Raad van Europa in de Portugese stad Faro bij elkaar om te praten over de waarde van cultureel erfgoed voor de samenleving. Zij sloten een verdrag dat bekend is komen te staan als het Verdrag van Faro. De afgelopen jaren bereidde Nederland zich voor op de ondertekening ervan.

Op 10 januari 2024 was het zover. Tanja Gonggrijp (permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de Raad van Europa) en Bjørn Berge (plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van Europa) ondertekenden het Verdrag. Eerst zal het parlement het verdrag nog moeten goedkeuren. Daarna treedt het in werking.

Een nieuwe blik op erfgoed

De Raad van Europa benadrukt met het Verdrag van Faro een andere blik op erfgoed, waarbij de verbindende en maatschappelijke waarde van erfgoed voorop staat. Gemeenschappen zélf bepalen wat erfgoed is. Elke Europese lidstaat die het verdrag ondertekent, erkent dat deelname aan en toegang tot erfgoed een mensenrecht is. Iedereen moet dus mee kunnen doen aan het bepalen, bewaren en doorgeven van erfgoed. Wil je meer weten over het verdrag? Download hier de originele tekst: Kaderverdrag van de Raad van Europa inzake de waarde van cultureel erfgoed voor de samenleving.

Erfgoedvrijwilliger toont het ambacht spinnen tijdens Zunnewende in Hellendoorn

Uitvoeringsagenda Faro

De ondertekening van het Verdrag van Faro betekent dat erfgoedparticipatie steeds meer aandacht en prioriteit krijgt bij overheden en subsidieverstrekkers. Dat biedt kansen voor kleinere erfgoedorganisaties en hun vrijwilligers.

Ter voorbereiding op de ondertekening, is de afgelopen jaren een verkenning uitgevoerd naar de betekenis van het verdrag voor het Nederlandse erfgoedveld. De Uitvoeringsagenda Faro is een samenvatting van deze zoektocht waarin het erfgoedveld concreet invulling geeft aan zijn ambities.

In de komende periode zullen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de erfgoedhuizen en het erfgoedveld kijken hoe zij de Faro-gedachte verder kunnen uitdragen. Denk bijvoorbeeld aan aandacht voor erfgoedparticipatie, ruimte voor burgerinitiatieven en de verbinding tussen erfgoed, zorg en leefbaarheid. Hiervoor is 6 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2023-2025.

Faro Platform en prikbord voor initiatieven

Op het faro-platform van de RCE vind je meer informatie over de uitvoeringsagenda, het verdrag, faro-initiatieven die tot nu toe ondersteunt zijn en nog veel meer informatie die samenhangt met het Verdrag van Faro.

Ook in 2024 is het weer mogelijk om initiatieven aan te melden op het Faro prikbord. Iedereen kan een initiatief nemen: erfgoedinstellingen, overheden, opleidingen, vrijwilligers, erfgoedgemeenschappen e.a.  Initiatieven die aansluiten bij de FARO-werkwijze en bijdragen aan het meer FARO maken van de bredere erfgoedsector kunnen worden aangemeld via het prikbord. Je kunt bij het prikbord een oproep doen voor samenwerking om je initiatief een projectoverstijgende waarde voor de erfgoedzorg te geven. Initiatieven met een Faro-werkwijze die zich alleen richten op de eigen organisatie, omgeving of gemeenschap vallen hier helaas niet onder.

Inzenden voor het prikbord is op dit moment nog niet mogelijk. Zodra de ronde voor 2024 in het voorjaar start, wordt het prikbord opnieuw opengesteld. Houd de prikbord pagina dus de komende tijd in de gaten!

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers