Brochure stikstofbeleid bij evenementen verschenen

Overijssel bruist van de evenementen, ook op het gebied van erfgoed. Al deze evenementen moeten aan regels voldoen om ervoor te zorgen dat ze goed verlopen, zowel de organisatoren als het publiek er veilig van kunnen genieten en ze geen negatieve effecten hebben op de omgeving. Ter ondersteuning van organisatoren van evenementen heeft de provincie Overijssel onlangs de brochure ‘Evenementen, stikstof en Natura 2000-gebieden’ gepubliceerd.

Stikstofbeleid rond Natura-2000 gebieden

Iedereen heeft inmiddels wel gehoord dat stikstofuitstoot een groot problemen is in Nederland. Meestal gaat het dan over uitstoot in de bouw, het verkeer en de agrarische sector, maar dat zijn niet de enige sectoren. Bij het stikstofbeleid speelt de nabijheid van de zogenaamde Natura 2000 gebieden een grote rol. Dit zijn beschermde natuurgebieden die de hoeksteen vormen voor het behoud en herstel van de biodiversiteit in Europa en hiervan zijn er 24 in Overijssel te vinden. 

Wet Natuurbescherming

Omdat stikstof op allerlei manieren kan worden uitgestoten (waarbij je kunt denken aan vervoersbewegingen van het publiek, het gebruik van generatoren of het verbranden van snoeiafval) kunnen ook evenementen zoals bloemencorso’s of paasvuren te maken te krijgen met regelgeving rondom stikstofuitstoot. De regelgeving hierover valt, evenals bijvoorbeeld door verstoring door de aanwezigheid van mensen of het gebruik van luidsprekers, onder de wet Natuurbescherming.

Brochure ‘Evenementen, stikstof en Natura 2000-gebieden’

In tegenstelling tot bijvoorbeeld evenementenvergunningen die door de gemeente worden gehandhaafd wordt de wet Natuurbescherming gehandhaafd door de provincie. In het kader hiervan heeft de provincie Overijssel de brochure ‘Evenementen, stikstof en Natura 2000-gebieden’ geschreven om de organisatoren van dit soort evenementen te ondersteunen. In de brochure staan de stappen die je als organisatie moet zetten om aan de regels te voldoen.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers