Subsidieregeling Jongeren maken cultuur: deadline 30 november

Fonds voor Cultuurparticipatie biedt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor erfgoedprojecten die gericht zijn op jongeren. De Open Oproep ‘Jongeren maken cultuur’ is onderdeel van de subsidieregeling ‘Samen Cultuurmaken’ en uitvoering van de Impuls jongerencultuur. Met deze impuls wil het kabinet de cultuurdeelname van jongeren stimuleren omdat zij in de coronaperiode op cultureel vlak veel moesten missen.

Kom ik in aanmerking?

Ben jij samen met jouw erfgoedinstelling bezig met een project waarin jongeren, tussen de 12 en 27 jaar, betrokken worden? Dan kun je in aamerking komen voor een financiële bijdrage aan de realisatie van het project. Het project moet als doel hebben om de culturele ontwikkeling van jongeren te bevorderen. Daarnaast moet het project plaatsvinden buiten de G4-gemeenten, G40-stedennetwerk en provincie Zeeland*.

*Deze gemeenten, steden en de provincie Zeeland ontvingen eerder subsidies voor vergelijkbare projecten gericht op jongeren.

Deze subsidie is voor jouw toegankelijk als je bent gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden en kunt aanvragen als:

  • Instelling in het cultureel domein of in het sociaal domein
  • Zelfstandig professional in het cultureel of sociaal domein

Praktische informatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft een aantal criteria waaraan het project waar subsidie voor wordt aangevraagd aan moet voldoen:

  • Inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten | Wat is het doel, welke aanpak wordt gebruikt en zijn de jongeren betrokken bij de opzet en uitvoering?
  • Organisatorische kwaliteit | Wat zijn de kwaliteiten van de uitvoerders en is er sprake van een realistische planning en begroting?
  • Ontwikkeling binnen het project en hoe samenwerking daaraan bijdraagt | Hoe werken jullie aan ontwikkeling en verduurzaming van de activiteiten? Is er sprake van een gelijkwaardige samenwerking, wordt de kennis van iedere partij voldoende ingezet en hoe ziet de rolverdeling eruit?

Bekijk onderstaande afbeelding voor een overzicht van de subsidieregeling:

Heb jij een idee voor een project waarin jongeren worden betrokken en wil je een subsidieaanvraag doen? Doe dit dan vóór de deadline van 30 november 2023 bij het Fonds voor Cultuurparticpatie.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers