Vernieuwd Spoorboekje Digitalisering Erfgoedcollecties

Netwerk Digitaal Erfgoed heeft het Spoorboekje Digitalisering Erfgoedcollecties vernieuwd. Het digitale Spoorboekje biedt handige tools, tips en tricks die je helpen bij het het digitaliseren van je erfgoedcollectie. In de nieuwste versie krijgen ook nieuwe ontwikkelingen zoals schema.org en IIIF een plek en is de Keuzehulp collectie-informatiesystemen toegevoegd.

Het Spoorboekje

Het Spoorboekje Digitalisering Erfgoedcollecties is sinds 2019 een vertrouwde vraagbaak voor medewerkers van erfgoedorganisaties, van groot tot klein. In de nieuwste editie is het aantal links aanzienlijk verminderd en is meer gedetailleerde informatie toegevoegd. Het Spoorboekje biedt een helder stappenplan om je collectie te digitaliseren volgens de richtlijnen van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed.

Met name het onderdeel ‘Bruikbaar’ heeft een grondige herziening ondergaan. Stap voor stap leidt dit hoofdstuk je als lezer door het proces om erfgoed als Linked data beschikbaar te stellen.

Schema.org en IIIF

In het nieuwe Spoorboekje is nu ook informatie over het gebruik van Schema.org opgenomen. Met Schema.org kunnen pagina’s van erfgoedsites door zoekmachines als Google worden gelezen. Hierdoor wordt de informatie beter vindbaar via zoekmachines en dus voor het brede publiek.

Ook het International Image Interoperability Framework (IIIF) heeft een plek in het Spoorboekje gekregen. Dit is een standaard voor het delen van beeld-, AV- en 3D-materiaal. Je kunt binnen een applicatie beeldmateriaal op basis van IIIF direct laden vanaf de bron, zonder zelf een kopie te hoeven maken.

Keuzehulp collectie-informatiesystemen

De Keuzehulp collectie-informatiesystemen is sinds 2020 als pdf beschikbaar om je te helpen bij de keuze voor een collectie-informatiesysteem. Met de nieuwste update is de vernieuwde versie opgenomen in het Spoorboekje.

In de keuzehulp is onder andere de ‘NDE-compatibiliteit’ geïntegreerd. Je vindt dit bij de hulpvragen voor het Programma van Eisen. Wanneer is een collectie-informatiesysteem NDE-compatibel? Als het beschikt over de volgende vijf mogelijkheden: duurzame identifiers toekennen, termen uit het Termennetwerk koppelen, linked-open-data publiceren, datasets opnemen in het Datasetregister en ten slotte het gebruik van IIIF voor het delen van beeldmateriaal.

Een nieuw plek: digitaalerfgoedcoach.online

Het Spoorboekje heeft een thuis gevonden op de nieuwe website digitaalerfgoedcoach.online, nadat het eerder gehuisvest was op de site voor museumconsulenten. De nieuwe website fungeert als hét centrale platform waar OPEN, het samenwerkingsverband van provinciale erfgoedinstellingen, alle kennis over digitaal erfgoed samenbrengt, beheert en presenteert voor het brede erfgoedveld.

Naast het Spoorboekje biedt deze site toegang tot andere tools en kennisproducten die de zichtbaarheid, bruikbaarheid en duurzaamheid van digitaal erfgoed bevorderen. Deze hulpmiddelen zijn in de afgelopen jaren ontwikkeld om erfgoedorganisaties, ongeacht hun omvang of professionaliteit, te ondersteunen bij het werken volgens de principes van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers