Versnellingsregeling weer open: maak je erfgoedcollectie digitaal vindbaar!

Wil jij als lokaal museum, historische vereniging of andere erfgoedorganisatie aan de slag met de digitale vindbaarheid van je collectie? Door te werken volgens afspraken en standaarden kun je jouw erfgoed toegankelijk maken voor een groot publiek. Dit noemen we ‘NDE-compatibel werken’. Ook dit jaar zijn er mogelijkheden om versneld stappen te zetten op dit gebied, dankzij de Versnellingsregeling van het ministerie van OCW.

Zo kun je versnellen

Je kunt een voorstel doen om je collectie breder toegankelijk te maken en te verbinden met ander erfgoed. In je projectplan kun je je richten op één van de volgende ontwikkelstappen:

  • het maken van de overstap naar een collectie-informatiesysteem dat NDE-compatibel is;
  • je collectie-informatiesysteem NDE-compatibel helpen maken;
  • een collectief erfgoedplatform NDE-compatibel te maken op basis van de Architectuurblauwdruk.

Zo ga je NDE-compatibel werken

Met erfgoedorganisaties, softwareleveranciers en andere partners in het netwerk zijn de afgelopen jaren afspraken gemaakt om digitaal erfgoed beter vindbaar te maken. Dit betekent dat je:

Stappen om je projectvoorstel aan te melden

Versnellen 2024 kent drie categorieën waarin je een projectvoorstel kunt doen. Kijk goed wat er verwacht wordt van een projectvoorstel. Dit is per categorie net even anders.

Bijdrage

Naast het gebruik van de in het netwerk beschikbare tools, expertise en ervaring, is er ook de mogelijkheid tot financiële ondersteuning bij de uitvoering van je projectvoorstel. Voor individuele voorstellen is een bijdrage van € 5.000 tot € 15.000 beschikbaar, voor samenwerkingsprojecten is een bijdrage van € 25.000 tot € 50.000 mogelijk. Het totale budget van het versnellingsprogramma bedraagt in 2024 € 600.000.

Looptijd

Projectvoorstellen voor het versneld NDE-compatibel worden kunnen het hele jaar worden gedaan, met als uiterste datum 15 december 2024, voor zover het budget toereikend is. Eind 2024 wordt deze fase van het versnellingsprogramma geëvalueerd met het oog op een vervolg in 2025.

Vragen?

Heb je behoefte aan advies op het gebied van je digitale collectie of digitalisering? Neem dan contact op met digitaal erfgoedcoach Marjanne Romkes-Foppen (m.foppen@erfgoedplatformoverijssel.nl)

Voor specifieke vragen over de Versnellingsregeling kun je terecht bij Coördinator Versnellen Sies Vonk (tel. 0655334207, versnellen@netwerkdigitaalerfgoed.nl).

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers