Voor Erfgoedinstellingen met publieksfunctie: de voucher Co-creatie van het Mondriaan Fonds

Werk je in een museum of bij een andere erfgoedinstelling met een publieks- en presentatiefunctie? Wil je door middel van co-creatie de betrokkenheid van het publiek stimuleren bij historische verhalen die strekken van het Nederlandse boerenlandschap tot de koloniën? Misschien is deze regeling van het Mondriaan Fonds dan interessant voor jullie!

Met de voucher Co-creatie wil het Mondriaan Fonds de ontwikkeling van presentaties en evenementen door middel van co-creatie bevorderen. Hiermee beoogt het fonds de interesse van het publiek voor erfgoedverhalen te vergroten. Het fonds richt zich daarbij op verhalen die verbonden zijn met het Koninkrijk der Nederlanden. 

Waarvoor is de Voucher Co-creatie?

De bijdrage is bedoeld voor een samenwerkingstraject om presentaties en activiteiten te ontwikkelen die het publiek meer betrekken bij historische verhalen uit de geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden.

Het Mondriaan Fonds werkt nauw samen met lokale gemeenschappen, waarbij iedereen gelijke invloed heeft op de inhoud, resultaten en het proces. Dit zorgt voor breder draagvlak en meer kennis bij het publiek over deze historische verhalen. De voucher dekt kosten voor bijeenkomsten, vergoedingen voor betrokken partijen en het inhuren van projectleiders, experts of vertrouwenspersonen.

Maximaal € 24.000 is per project beschikbaar. Voor de Vouchers Co-creatie is een totaalbudget beschikbaar van € 450.000.

Voorwaarden

De voucher kan worden aangevraagd door een museum of andere erfgoedinstelling zonder winstoogopmerk, en met een publieks-en presentatiefunctie. Uit jouw aanvraag blijkt dat het gaat om een co-creatietraject waarmee een presentatie of activiteit over een of meerdere historische verhalen van het Koninkrijk der Nederlanden wordt ontwikkeld.

Ook wil het Mondriaan Fonds dat het perspectief van betrokken gemeenschappen wordt belicht. Er moet sprake zijn van een gelijkwaardige samenwerking en zeggenschap op inhoud, resultaten en het proces.

Checklist en Aanvragen

Het Mondriaan Fonds heeft een checklist zodat je alles zo compleet mogelijk hebt bij het insturen van een aanvraag. Hieronder vind je de checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Aanvragen kan op elk moment van het jaar, zo lang het budget toereikend is. Aanvragen kun je vanaf 4 maanden tot 5 weken voor de aanvang van het plan indienen. Op de website kun je een account aanmaken als je die nog niet hebt.

Het Mondriaan Fonds streeft ernaar om de aanvraag binnen 5 weken te behandelen. In een enkel geval kan de behandeling langer duren. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers