Zwols carnaval mogelijk op Inventaris Immaterieel Erfgoed

Als het aan de Zwolse gemeenteraad ligt, komt het Sassendonks carnaval in 2022 op de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Op deze inventaris staan festiviteiten, sociale gebruiken, ambachten en tradities die de beoefenaars ervan zo belangrijk vinden dat zij deze graag doorgeven aan volgende generaties. Het gaat dus om levende tradities, die nog beoefend worden. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland coördineert de inventaris.

Aanvraag voor bijschrijving

De Zwolse gemeenteraad heeft unaniem besloten dat het Sassendonks carnaval belangrijk genoeg is om op de Nederlandse erfgoedlijst te komen, maar is niet degene die daarover beslist. Of zelfs een aanvraag kan doen. Alleen gemeenschappen zelf, in dit geval de Zwolse carnavalsverenigingen, kunnen een aanvraag doen voor bijschrijving in de Nederlandse Inventaris.

Gemeenten hebben weer een andere taak bij het levend houden van immaterieel erfgoed. Dat is namelijk een meer voorwaardenscheppende taak, zoals het verlenen van vergunningen, het toewijzen van een bepaald gebied waar het immaterieel erfgoed plaatsvindt (Omgevingswet) of het samen met de gemeenschappen nadenken over veiligheid.

Inventaris Immaterieel Erfgoed

De inventaris komt voort uit de ondertekening door Nederland in 2012 van de ‘UNESCO Conventie inzake de Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed’. Een van de taken die dit met zich meebrengt is het in kaart brengen van het immaterieel erfgoed op het Nederlandse grondgebied. Hierbij is de werkwijze bottom-up: gemeenschappen die zich inzetten voor de beoefening, het aanpassen aan de huidige tijd en het doorgeven van hun traditie doen zelf een aanvraag voor plaatsing op de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Als zij voldoen aan de eisen en een borgingsplan met maatregelen om hun erfgoed levend te houden hebben geschreven, kunnen ze hun erfgoed bijschrijven in de inventaris.

Enkele voorbeelden van immaterieel erfgoed op de inventaris zijn: het carnaval in Noordoost-Twente, het houtdorp in Rijssen, Bloemencorso Lichtenvoorde, Paasvuur Espelo, schoonrijden op schaatsen maar bijvoorbeeld ook worstenbroodjes, zomercarnaval en manden vlechten.

Lees voor meer informatie het artikel ‘Zwols carnaval onderweg naar plek op Nederlandse culturele erfgoedlijst‘.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers