Hanzesymposium Zwolle

Datum: 7 september 2023 tot 20230908
Tijd: 09:00 - 18:00 uur
Locatie: Theodorakapel, Theodorahof 20, 8011 AA Zwolle

Collectie Overijssel organiseert op donderdag 7 en vrijdag 8 september het Hanzesymposium in de Theodorakapel te Zwolle. Tijdens het symposium wordt aandacht besteed aan nieuwe inzichten in het Hanzeonderzoek.

De Hanze

De Hanze is een thema dat zowel onderzoekers als het brede publiek al heel lang fascineert. Bijna 200 steden, een historie van bijna 500 jaar, aanwezig in bijna heel Europa: hoe kon deze netwerkorganisatie van kooplieden en hun steden functioneren?… Handel, diplomatie, conflictbeheersing, mobiliteit, wegennetwerken, handwerk, kunst, communicatie, taal, scholing: ze waren allemaal belangrijk voor de hanzeatische verbindingen tussen regio’s. Een van die regio’s was het gebied Kampen – Zwolle – Deventer, een belangrijk scharnier tussen Oost- en West-Europa.

Programma

Tijdens het Hanzesymposium worden nieuwe vondsten uit ‘Nederlandse’ bronnen gepresenteerd en de onderzoekers gaan samen het gesprek aan: hoe vertellen we het verhaal van de Hanze aan alle geïnteresseerden? Bezoekers van het symposium gaan niet alleen veel horen over de Hanze, maar kunnen de Hanze ook gaan proeven én beleven! Er komen diverse sprekers vertellen over hun onderzoek, projecten en de nieuwste inzichten. Het programma wordt aangevuld met entertainment.

Donderdag 7 september (12:00 – 18:00 uur)

 • 12:00 uur – Inloop met koffie en thee
 • 12:30 uur – Welkom
 • 12:45 uur – From Hanse to EU: A History Experiment at the European Hansemuseum in Lübeck – Felicia Sternfeld (European Hanse Museum in Lübeck)
 • 13:25 uur – Een middeleeuwse routeplanner? De reconstructie van landtransport in de Hanzetijd in het Viabundus-project- Bart Holterman
 • 14:05 uur – Sociale en economische uitsluiting in de middeleeuwse gemeenschap: verbanning als maatregel en straf in Kampen in de 15de eeuw – Edda Frankot, Bodø
 • 14:45 uur – Pauze
 • 15:15 uur – Van onser alle wegen?” Overijssel en de Hanze tussen strijd en samenwerking – Hanzefellows Collectie Overijssel Ester Zoomer en Christian Manger (Universiteit van Amsterdam)
 • 15:55 uur – Was er in de noordelijke Nederlanden handel buiten de Hanze? Een verkenning langs hout, ossen, bier en meer – Jeroen Benders (Rijksuniversiteit Groningen)
 • 16:35 uur – Afsluiting
 • 16:45 uur – Hanze bierproeverij met hapjes
 • 17:30 uur – Einde

Vrijdag 8 september (09:00 – 15:00 uur)

 • 09:00 uur – Inloop met koffie en thee
 • 09:15 uur – Welkom
 • 09:30 uur – Conflicten voorkomen: een deel van het Hanze project – Justyna Wubs-Mrozewicz (Universiteit van Amsterdam)
 • 10:10 uur – De Hanze als uitweg: Kampen gedaagd voor de Grote Raad van Mechelen in de late vijftiende eeuw – Jurriaan Wink (Vrije Universiteit Brussel en Vrije Universiteit Amsterdam)
 • 10:50 uur – Staveren en Bolsward: Eigenzinnige Friese Zuiderzeesteden tussen Holland en de Hanze – Hanno Brand (Fryske Akademy)
 • 11:30 uur – Pauze
 • 12:00 uur – The Making of the Hanse… Hoe Kunst Vorm Geeft aan een Kooplieden Gemeenschap in de Zestiende Eeuw – Suzie Herman (Princeton/Leiden)
 • 12:40 uur – Tonnen en vaten. De zeecontainer van de late middeleeuwen – Jeroen Oosterbaan (Universiteit Leiden)
 • 13:30 uur – Lunch
 • 14:00 uur – Boekpresentatie De Atlas van de Hanze (WBooks)
 • 14:45 uur – Afsluiting
 • 15:00 uur – Bezoek Panorama Hanze (kosten € 9,50)

Aanmelden

Het Hanzesymposium vindt plaats op donderdag 7 (12:00-18:00) en vrijdag 8 september (09:00-15:00) in de Theodorakapel te Zwolle. Deelname aan het Hanzesymposium is gratis (met uitzondering van het bezoek aan de tentoonstelling Panorama Hanze), maar het aantal plaatsen is beperkt. Aanmelden is daarom verplicht.

Het symposium zit helaas vol en alle plekken zijn bezet. Wil je op de wachtlijst? Stuur dan een mail naar info@collectieoverijssel.nl.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers