Kick-off bijeenkomst ‘Sprekende geschiedenis’

Datum: 28 januari 2022
Tijd: 13:30 - 16:00 uur
Locatie: Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid én online, na aanmelding

Op 28 januari 2022 vindt van 13.30 tot 16.00 uur de Kick-off bijeenkomst plaats van het Knooppunt Oral History “Sprekende geschiedenis”. De Deze Kick-off bijeenkomst wordt georganiseerd om:

  • De start van het Knooppunt te markeren
  • Het programma van het Knooppunt bekend te maken
  • Van de oral history community in Nederland te horen welke verwachtingen zij van het Knooppunt hebben

Tijdens de bijeenkomst vindt een rondetafelgesprek plaats met deskundigen van verschillende disciplines. Zij spreken met elkaar en met het publiek over de stand van zaken m.b.t oral history, hun toekomstverwachtingen en wenselijke ontwikkelingen op dit gebied.

Zoals het er nu naar uitziet wordt het een hybride bijeenkomst waarbij de sprekers, de deelnemers aan de rondetafel en een beperkte hoeveelheid publiek aanwezig zijn bij het Instituut voor Beeld en Geluid en de rest van het publiek online deelneemt. Mocht het niet anders kunnen dan wordt de hele bijeenkomst online gehouden.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers