Platform Erfgoed van techniek, arbeid en zorg – Agrarisch erfgoed

Datum: 12 oktober 2023
Tijd: 13:00 - 18:00 uur
Locatie: MIMIK, Achter de Muren Vispoort 8-10, 7411 SL Deventer

Dit najaar start de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een aantal nieuwe platforms. Deze zijn gericht op het beheren en behouden van collecties en verzamelingen van particulieren en private organisaties. Een van die nieuwe platforms is Erfgoed van techniek, arbeid en zorg. Over deze platforms worden een aantal bijeenkomsten georganiseerd. De eerste bijeenkomst focust op actuele zaken rondom roerend agrarisch erfgoed.

Programma

Het programma van de bijeenkomst ziet er als volgt uit.

13:00-13:30 Inloop

13:30-15:00 Lezingen

15:00-15:30 Pauze

15:30-17:00 Vervolg lezingen en discussie met de zaal

17:00-18:00 Borrel

Sprekers

Tijdens de bijeenkomst houden een aantal personen een lezing over het nieuwe platform en agrarisch roerend erfgoed.

  • Frank Bergevoet, senior adviseur roerend erfgoed, gaat in op de aandacht die de RCE heeft voor deze historische landbouwmachines.
  • Henk Dijkstra, voormalig directeur van het Fries Landbouwmuseum, vertelt wat we onder de definitie ‘roerend agrarisch erfgoed’ kunnen verstaan.
  • Max Popma, expert mobiel erfgoed, voert de inventarisatie uit en deelt een laatste stand van zaken.
  • Hans Piena, conservator bij het Nederlands Openluchtmuseum, neemt u mee in de betekenis van landbouw voor de Nederlandse samenleving.
  • Bert Woestenborghs, van het Centrum voor Agrarische Geschiedenis Vlaanderen, biedt een inkijkje in het behoud van agrarisch erfgoed in Vlaanderen.
  • Jan Schakel, Museum de Casteelse Poort in Wageningen, geeft een korte toelichting op de tentoonstelling: ‘Eureka in de Landbouw; gouden bergen en schaduwzijden’.

Aanmelden

De bijeenkomst vindt plaats op 12 oktober in MIMIK Deventer. De bijeenkomst is gratis bij te wonen, maar aanmelden is wel verplicht.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers