Zaaien en oogsten: landbouwcollecties in de schijnwerpers

Datum: 22 april 2022 tot 20220322
Tijd: 13:30 - 16:10 uur
Locatie: Digitaal via Zoom

Op vrijdag 22 april vanaf 13.30 uur vindt een online bijeenkomst plaats getiteld Zaaien en oogsten: landbouwcollecties in de schijnwerpers. Met deze bijeenkomst georganiseerd door Erfgoed Brabant, Erfgoed Gelderland, Erfgoedhuis Zuid-Holland, Museumfederatie Fryslân en FARO Vlaams Steunpunt worden Cultureel Erfgoedexperts en beheerders van landbouwcollecties samen gebracht om kennis en informatie uit te wisselen en inspiratie op te doen. In het bijzonder besteden we deze middag aandacht aan projecten rond participatief waarderen van landbouwcollecties.

Landbouw gerelateerde voorwerpen zijn in de meeste streekmusea en bij historische verenigingen en heemkundekringen te vinden. Kennis hierover is aanwezig bij medewerkers en vrijwilligers, maar vragen over deze voorwerpen zijn er ook. Van bepaalde gereedschappen is bijvoorbeeld niet meer duidelijk wat het precies is en waar het voor werd gebruikt. Er leven vragen als: Wat is dit voor object? en is dit voorwerp uniek of juist niet? En hoe kunnen we deze collecties ook voor komende generaties betekenis geven?

Lees meer over het programma en mogelijkheid tot aanmelden op de landelijke website Erfgoedvrijwilliger.nl

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers