Onderzoek naar bedelfeesten

Het Verbond Volkscultuur in de Lage Landen (VVLL) doet onderzoek naar zogenoemde bedelfeesten. Eeuwenlang mochten arme mensen tijdens speciale bedelfeesten als Nieuwjaar, Driekoningen, Vastenavond en Palmpasen bedelen om voedsel en brandstof in te zamelen. Later gingen de kinderen langs de deuren om snoep op te halen. Bijzonder is dat een aantal van deze vieringen nog steeds bestaat in Nederland (NL) en Vlaanderen (VL). Help nu mee om deze vieringen in kaart te brengen.

Het onderzoek

Door middel van het onderzoek naar bedelfeesten wordt in kaart gebracht wat de gebruiken zijn van bedelfeesten, hoe ze zich hebben ontwikkeld, hoeveel er zijn geweest en hoeveel er nog bestaan. De VVLL kijkt ook naar de hedendaagse betekenis, de aanpassingen aan onze huidige tijd en de bedelfeesten van immigranten. ‘Delen’ bestaat per slot van rekening in alle culturen. ‘Delen’ is het nieuwe bedelen, en is het centrale begrip.

Help mee

Met een online vragenlijst brengt het Verbond Volkscultuur in de Lage Landen in kaart wat de gebruiken zijn van bedelfeesten, hoe ze zich hebben ontwikkeld, hoeveel er zijn geweest en hoeveel er nog bestaan. Zijn dit soort tradities ook in jouw woonplaats beoefend of is dat misschien nog wel zo? Vul dan de online vragenlijst in via onderstaande knop.

Resultaten

De resultaten van de enquête bedelfeesten in Vlaanderen en Nederland (vernieuwing en tradities) worden gepresenteerd op een symposium in het najaar van 2022, en later ook gepubliceerd.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers