Erfgoed als uitgangspunt – Een oproep aan de politiek

In kader van de provinciale staten verkiezingen op 15 maart publiceren meer dan 50 erfgoedorganisaties een pamflet met de titel ‘Erfgoed als uitgangspunt’. Dit pamflet is een oproep aan alle regionale bestuurders, beleidsmakers en politici om erfgoed in te zetten bij grote nationale vraagstukken.

Erfgoed kan het vertrekpunt zijn voor ruimtelijk beleid. Door erfgoed in te zetten kunnen grote ruimtelijke opgaven beantwoord worden. Bijvoorbeeld door het gebruik van monumentale panden in het oplossen van het woningtekort, of het verduurzamen van monumentale panden om te helpen in het klimaatvraagstuk.

Erfgoed en maatschappelijke opgaven

Meer dan 50 erfgoedinstellingen hebben zich verenigd in Federatie Instandhouding Monumenten en Erfgoedplatform van Kunsten ’92. Onze partners Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland (OPEN) en Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) zijn hier ook bij aangesloten. Het pamflet stelt dat erfgoed het uitgangspunt moet zijn voor maatschappelijke opgaven als woningbouw, energietransitie, landbouwtransitie, klimaatadaptatie, bereikbaarheid en mobiliteit en leefbaarheid.

Lees meer

Wil je het hele pamflet lezen? Download het dan hieronder.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers