Geslaagde ontmoetingsmiddag Nedersaksische taal en cultuur in Overijssel

Op landgoed Schuilenberg in Hellendoorn vond afgelopen vrijdag 14 april een ontmoetingsmiddag plaats met erfgoedorganisaties en erfgoedvrijwilligers die zich bezighouden met de Nedersaksische taal en cultuur in Overijssel. Erfgoedplatform Overijssel organiseerde de bijeenkomst in samenwerking met de Overijsselacademie

Grote belangstelling

Zo’n vijftig erfgoedvrijwilligers uit alle delen van Overijssel en de Veluwe waren aanwezig. Het accent lag op ontmoeting, onderlinge kennismaking, open gesprekken en versterking van het netwerk. Daarbij zette de Overijsselacademie uiteen welke provinciale rol ze heeft als kenniscentrum voor de regionale geschiedenis, Nedersaksische taal en cultuur.

Marjanne Foppen, erfgoedcoach en coördinator van het Erfgoedplatform Overijssel, vertelde hoe het Erfgoedplatform in samenwerking met erfgoedpartners de kleinere erfgoedorganisaties en hun vrijwilligers waar nodig kan ondersteunen, inspireren en waarderen.

Boeiende lezing over de geschiedenis van het Nedersaksisch

Dialectoloog Harrie Scholtmeijer vertelde een boeiend verhaal over de geschiedenis van het Nedersaksisch. Het Nedersaksisch is een unieke taal vastgelegd in het handvest van Europa.

De standaardisering van de Frankische taal (het Nederlands van nu) drukte het Nedersaksisch na de middeleeuwen naar de achtergrond. Maar tot op de dag van vandaag is de Nedersaksisch cultuur nog steeds voelbaar en wordt het Nedersaksisch gesproken van Groningen tot de Achterhoek.

Inspiratie en bewustwording voor jongeren

Streektaal en -cultuurspecialist Albert Bartelds gaf een boeiende lezing over hoe hij jongeren inspireert en bewust maakt van de mooie kanten van de Nedersaksische taal en cultuur. Hiervoor geeft hij onder andere gastlessen binnen het beroepsonderwijs tijdens de burgerschapslessen.

In deze lessen geeft hij de jongeren inzicht in de eigenheid van de plek waar ze wonen en leven, met daarbij ook aandacht voor de culturen van jongeren die uit andere delen van de wereld komen. Het creëert niet alleen trots op de taal en cultuur in de regio waar ze wonen en leven, maar eveneens respect voor de culturen van de jongeren die vanuit een ander land in het Nedersaksisch gebied zijn komen wonen.

Voor herhaling vatbaar

Vervolgens spraken we over de levende behoeften en verkenden we wat we gezamenlijk voor de regionale geschiedenis, Nedersaksische taal en cultuur in Overijssel kunnen betekenen. Dit leverde een aantal mooie inzichten op. Ook kwamen we samen tot de conclusie dat deze ontmoetingsdag voor herhaling vatbaar is en bijdraagt aan de verbinding van erfgoedorganisaties en -vrijwilligers ter versterking van het mooie erfgoed van Overijssel.  

Nedersaksisch leeft en verbindt!

Mooi aspect van de middag was dat het Nedersaksisch volop te horen was in de bijdragen en onderlinge gesprekken. Het was waardevol op de pracht aan variaties te beleven, delen en ervaren. Want: Nedersaksisch leeft en verbindt!

Deze bijeenkomst werd mede mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel en het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP): als onderdeel van ‘Online ontmoeten en ontwikkelen’, een project ter ondersteuning van erfgoedvrijwilligers in interprovinciaal verband.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers