Help jij ons meer inzicht te krijgen? Doe mee met het Onderzoek naar Overijsselse erfgoedvrijwilligers!

In de provincie Overijssel zijn veel vrijwilligers actief bezig met taal, geschiedenis en andere vormen van materieel en immaterieel erfgoed. Zijn zijn daarmee cruciale dragers waar de sector op steunt en leunt. Maar hoeveel vrijwilligers werken er in onze provincie, wie zijn zij en waarom verrichten zij vrijwilligerswerk bij erfgoedinstellingen? En wat is de impact van de coronasituatie geweest op het vrijwilligersbestand? Erfgoedplatform Overijssel doet de komende tijd onderzoek om een beter beeld te krijgen van de situatie rondom erfgoedvrijwilligers in Overijssel. Helpen jullie ons mee?

Het onderzoek bestaat uit een speciaal voor Overijssel op maat gemaakte vragenlijst, het invullen duurt ongeveer 10 minuten. De resultaten van het onderzoek geven Erfgoedplatform Overijssel meer zicht op de vrijwilligers in de provincie en waar de vragen en uitdagingen liggen. Op basis hiervan kunnen we jullie ondersteunen met gerichte beleidsacties, dienstverlening en projecten. Bekijk hier wat dit onderzoek voor de provincie Zuid-Holland heeft opgeleverd.

Wie is een erfgoedvrijwilliger?

De vragenlijst is bedoelt voor historische verenigingen, musea en andere erfgoedinstellingen die werken met vrijwilligers. Een erfgoedvrijwilliger is iemand die zich in gestructureerde vorm en op structurele of tijdelijke basis, uit eigen motivatie en met beperkte financiële tegenprestatie, voor een organisatie of initiatief inzet ten behoeve van het beheren, behouden en beleefbaar maken van erfgoed voor een algemeen publiek. Denk bijvoorbeeld aan je collega die de kaartjescontrole doet, je collega die de digitale collectieregistratie verzorgt, je collega die groepen rondleidt of je collega die objecten schoonmaakt in het depot.

De vragenlijst

We zouden het ontzettend fijn vinden als zoveel mogelijk Overijsselse erfgoedorganisaties meedoen aan het onderzoek, om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het veld van erfgoedvrijwilligers in onze provincie. Het is de bedoeling de vragenlijst in te vullen vanuit het perspectief van jullie organisatie of groep, niet vanuit je persoonlijke rol. De vragenlijst hoeft dus maar door één iemand in de organisatie te worden ingevuld.

Alle gegevens die je invult worden anoniem verwerkt en vertrouwelijk behandeld. Mocht je vragen hebben over dit onderzoek, of wil je meer weten, mail dan naar erfgoedcoach Marjanne Foppen via: m.foppen@erfgoedplatformoverijssel.nl.

Dit onderzoek is onderdeel van een groter onderzoek dat in elk van de twaalf provincies in Nederland de komende tijd wordt uitgerold. Dit gebeurt in het kader van het onderzoeksproject ‘Erfgoedvrijwilligers van de provincies in beeld’ van het Overleg Provinciaal Erfgoedinstellingen Nederland (OPEN). Onderzoeksbureau Het PON & Telos voert het onderzoek uit in samenwerking met Pyrrhula Research Consultants.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers