Het Vrouwenhuis wint Erfgoedprijs Zwolle-Kampen 2023

Het Vrouwenhuis Zwolle is dit jaar de winnaar van de Erfgoedprijs Zwolle-Kampen. Het bestuur ontvangt de prijs vanwege haar inspanningen voor de restauratie van het monumentale pand aan de Melkmarkt/Korte Kamperstraat/Voorstraat.

Het Vrouwenhuis is sinds 1742 een plek van belang in Zwolle. Het is een rijksmonument met een rijke geschiedenis, dat tot 1984 als hofje heeft gefunctioneerd voor bejaarde vrouwen, gesticht door de welgestelde Aleida Greve (1670-1742). Tegenwoordig zijn studentes van het ArtEZ Conservatorium op deze plek gehuisvest. Sinds 1987 heeft het ook een functie als museum. In het monument zijn op een paar meter afstand van elkaar drie eeuwen aan bijzondere interieurs te vinden, uit de periode van 1680 tot 1980.

Ruim 35 jaar na de vorige restauratie was het Vrouwenhuis opnieuw toe aan een opknapbeurt. Het monumentale interieur werd door constructieve en vochtproblemen ernstig bedreigd. Het bestuur van het Vrouwenhuis heeft ondanks tegenslagen en diverse onvoorziene zaken tijdens de uitvoering, zoals het herstel van een groot aantal balkkoppen van vloerbalken, de noodzakelijke restauratie doorgezet en voltooid. En dat alles zonder restauratiesubsidie van provincie en/of Rijk.

Impuls in erfgoed

Volgens wethouder Erfgoed van Zwolle, Monique Schuttenbeld was de keuze voor een winnaar lastig. Naast het Vrouwenhuis zijn recent ook Academiehuis Grote Kerk Zwolle, het voormalige bankgebouw (en later politiebureau) aan de Luttekestraat, het Statenzaalcomplex in de Diezerstraat, de panden Koestraat 10, 12 en 14 en het Drostenhuis aan de Melkmarkt gerestaureerd en kregen een nieuwe bestemming. De wethouder: “Al deze monumenten verdienen alle lof voor de inspanningen en voor het resultaat. De restauraties en herbestemmingen helpen dit Zwolse erfgoed weer voor langere periode verder in de tijd.”

“Fantastisch dat er zoveel energie en geld wordt gestoken in ons erfgoed!” – wethouder Monique Schuttenbeld

Eervolle vermelding

Een eervolle vermelding is er voor de restauratie van Academiehuis Grote Kerk en voor de panden Koestraat 10 t/m 14, die na restauratie herbestemd zijn tot zorgappartementen voor senioren.

Het voormalige bankgebouw aan de Luttekestraat, het Statenzaalcomplex en het Drostenhuis zijn gemeentelijk eigendommen, waarvoor de gemeente opdracht gaf voor de restauratie.

Erfgoedprijs Zwolle- Kampen

Sinds 2008 hebben de gemeenten Kampen en Zwolle een gezamenlijke erfgoedprijs. Dit is een prijs ter waardering voor de inzet van het restaureren, beheren en instand houden van cultuurhistorisch erfgoed. Ieder jaar wordt de prijs uitgereikt, afwisselend in Zwolle en Kampen. Aan de prijs is een oorkonde en een geldbedrag van € 1.000,- verbonden. De uitreiking is in september rond Open Monumentendag 2023.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers