Enquête: Help het Nationaal archief met onderzoek naar klimaatbeheersing

Het Nationaal Archief doet onderzoek naar de stand van zaken rondom klimaatbeheersing in tentoonstellingsruimtes in Nederland . Wil jij helpen? Vul dan de enquête in! De uitkomst geeft een beeld van waar Nederlandse erfgoedinstellingen staan in de ontwikkeling naar een duurzamer tentoonstellingsklimaat. Invullen van de vragenlijst kan nog tot 30 september.

Ben je naar aanleiding van de energiecrisis of met het oog op duurzaamheid anders gaan kijken naar het klimaat in jullie tentoonstelling of is dit het laatste waar jouw instelling aan zal tornen? Wellicht hebben jullie geen tentoonstellingsruimte, maar lenen jullie geregeld aan andere instellingen en ben je geïnteresseerd in wat zij doen op dit gebied? Ook dan is het interessant deze korte enquête in te vullen. Ook als er niks wordt gedaan aan klimaat in het gebouw is dat waardevolle informatie die meegenomen kan worden.

Het onderzoek

Het Nationaal Archief werkt aan de verduurzaming van de organisatie. Een van de aanpassingen die het archief wil gaan doorvoeren, is een aanpassing in de klimaatinstallatie van de depots. Het klimaat zal gaan meebewegen met de seizoenen Belangrijk hierbij is dat gestuurd zal worden op langzame fluctuaties zodat objecten de tijd hebben zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Dit is in lijn met de onlangs gepubliceerde klimaatverklaring voor erfgoedorganisaties. Als bruikleengever zal het Nationaal Archief haarbruikleeneisen aanpassen zodat ook lenende instellingen meer ruimte hebben om af te wijken van een klimaatregeling op setpoint.

In dit kader wil het Nationaal Archief graag weten waar andere culturele instellingen staan in deze ontwikkeling en waaraan de culturele sector behoefte heeft als het gaat om het verruimen van het tentoonstellingsklimaat. Vandaar dat zij een korte enquête heeft uitgezet.

De Enquête

Het is mogelijk de enquête anoniem in te vullen en aan te geven dat je op de hoogte wilt blijven. Invullen kost maximaal vijf minuten afhankelijk van je antwoorden. Het is de bedoeling zoveel mogelijk grote en kleine instellingen te bereiken, ook landhuizen en kastelen.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers