Inspiratiesessie over de Omgevingswet en erfgoed in Zwolle op 27 juni

Na lang wachten is het nu definitief: de nieuwe omgevingswet gaat op 1 januari 2024 in. Dit heeft voor iedereen gevolgen, ook voor de erfgoedsector. Maar wat moet/wil je precies regelen? Waar loop je zoal tegenaan? Wat is de ambitie van jullie gemeente, en waar liggen kansen voor erfgoed? Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel organiseert op 27 juni een informatiebijeenkomst in Zwolle over de toepassing van de nieuwe Omgevingswet.

Inhoud van de wet

Met de nieuwe Omgevingswet wil de overheid wetgeving over ruimtelijke ontwikkeling eenvoudiger maken. Verschillende wetten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling zijn samengevoegd zodat het makkelijker wordt om bijvoorbeeld een bouwvergunning aan te vragen.

Dit heeft ook gevolgen voor de erfgoedsector. In de Omgevingswet wordt een zorgvuldige omgang met het cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving vastgelegd. De bescherming van archeologische en gebouwde monumenten, stads- en dorpsgezichten en cultuurlandschappen krijgen voor een belangrijk deel een plek in deze wet. Verantwoordelijkheid voor monumenten en ander cultureel erfgoed komt daarbij steeds meer bij gemeenten te liggen. Zij moeten het cultureel erfgoed in hun gemeente vastleggen in een omgevingsplan. Wat wel en niet onder cultureel erfgoed wordt verstaan binnen de nieuwe Omgevingswet is vastgelegd in een handreiking van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

In het omgevingsplan wordt opnieuw gekeken naar de vraag welk cultureel erfgoed behouden en bewaard moet worden en op welke manier dit moet gebeuren. Cultureel erfgoed moet op deze manier een essentieel onderdeel worden van ruimtelijke ordening.

Inspiratiesessie Zwolle

Op 27 juni organiseert Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel een inspiratiesessie in Zwolle.

De middag bestaat uit twee delen. Het eerste deel is informatief. Waar staan we? Wat wil/moet je regelen? Waar ligt je ambitie als gemeente? Wat zijn de kansen voor omgevingskwaliteit en erfgoed? En hoe borg je alles goed? In het tweede deel van het programma maken we de vertaalslag naar de praktijk. Hoe pak je je rol als erfgoedambtenaar in de ruimtelijk processen? Hoe kom je aan de juiste (omgevings)tafel? Vervolgens ga je praktisch aan de slag in één van de deelsessies.

Deelname aan de inspiratiesessie is gratis, maar aanmelden is wel vereist.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers