Auteursrecht en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn twee belangrijke aspecten om rekening mee te houden bij digitalisering.

Auteursrecht
Auteursrecht is het exclusieve recht van de maker van een werk om te bepalen hoe, waar en wanneer het werk openbaar wordt gemaakt of verveelvoudigd. Wanneer je als vereniging of museum een werk openbaar wilt maken (in bijvoorbeeld je periodiek of online) heb je daarvoor toestemming nodig van de maker van een werk of de erfgenamen daarvan. Auteursrecht loopt standaard door tot 70 jaar na het overlijden van de maker.

AVG
De AVG, in 2018 ingevoerd, is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie heeft gestandaardiseerd. Dit betekent dat je als historische vereniging of museum rekening dient te houden met privacygevoelige informatie over levende personen die zich in jouw collecties bevindt en daarnaast dien je ook te verantwoorden hoe je bijvoorbeeld omgaat met jouw ledenadministratie.

Meer informatie over auteursrechten en AVG? Bekijk onderstaande informatieve video van Erfgoed Gelderland:

Handboek
Erfgoed Gelderland heeft ook een handig handboek opgesteld waarin nog meer praktische tips te vinden zijn.

Voorbeelden van schenkingsovereenkomsten
Krijg je nieuw materiaal aangeboden? Zorg dan altijd dat je goede afspraken maakt over het auteursrecht en publicatie. In deze online map vind je enkele voorbeelden van schenkingsovereenkomsten, beschikbaar gesteld door Het Utrechts Archief. 

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers