Steeds meer mensen willen geen structureel vrijwilligerswerk doen. Ze willen wel een project uitvoeren maar ze hebben geen zin om elke week op een vast moment een bepaalde taak uit te voeren. Hoe ga je daar als organisatie mee om?

Er wordt nog altijd veel vrijwilligerswerk gedaan, door mensen in alle leeftijdscategorieën, ook door jongeren. Maar wel op momenten dat het hun uitkomt en op hun voorwaarden. Dat betekent dat er veel meer projectmatig gewerkt wordt. Dat vraagt een ommezwaai van een organisatie. Wanneer je vasthoudt aan de oude manier van werken, kom je in conflict. Richt daarom het werk zoveel mogelijk projectmatig in. Zorg voor projectplannen waarin je beschrijft wie wat waarom gaat doen, wanneer dat gebeuren moet, hoe, waar en met welk budget. Zorg ervoor dat mensen taken in hun eigen tijd kunnen uitvoeren en werk met zelfsturende projectteam.  Je zult zien dat er ook op die manier heel veel werk door vrijwilligers verzet kan worden.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers