Wil jij meer weten over de historische context waarbinnen de kerkgebouwen in Overijssel zijn gebouwd? Het Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel heeft hierover het interessante essay ‘Bouwen aan geloofsplekken’ gepubliceerd. In het essay ligt de focus op geloofsplekken die door de eeuwen heen in de provincie zijn ontstaan en tot in het heden zichtbaar zijn in het straatbeeld. Het essay is onderdeel van een drieluik over religieus erfgoed in Overijssel.

Brede context waarbinnen religieus erfgoed is ontstaan

Geloofsgebouwen staan vaak op markante plaatsen, en nemen een plek in binnen de gemeenschappen en de harten van gebruikers en omwonenden. Met dit essay is het mogelijk de collectie religieus erfgoed van Overijssel beter te plaatsen, duiden en context te geven. Waar creëerden religieuze groepen ruimte voor de uitoefening van hun geloof en wat voor vorm kregen die plekken?

In het essay bespreken auteurs Mireille Dosker en Isabel van Lent verschillende periodes in de Overijsselse (religie)geschiedenis. Vanuit hun achtergrond als architectuurhistorici leggen ze daarbij niet alleen de focus op de cultuurhistorie van de gebouwen, maar ook op de architectonische ontwikkelingen in het religieus erfgoed, de inbedding in het landschap en de stedenbouwkundige context.

Verschillende periodes

De periodes die in het essay behandeld worden spannen van de vroege middeleeuwen tot nu:

-804 t/m 1559: het samenvallen van kerkelijk en wereldlijk bewind

-1598 t/m 1798: de tijd van de Reformatie

-1798 t/m 1940: de periode van opkomende godsdienstvrijheid en veranderende verhoudingen

-1940 tot nu: de periode van secularisatie, diversiteit en herstel

Het essay Bouwen aan geloofsplekken. Religieus erfgoed in Overijssel

Dit essay is mede mogelijk gemaakt door Het Oversticht, Provincie Overijssel en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers