• Provincie Overijssel: ‘Het verhaal van Overijssel’ 2.0

De provincie Overijssel verstrekt via de regeling ‘Het verhaal van Overijssel’ subsidie voor activiteiten op het gebied van archeologie, restauratie en herstel aan cultureel erfgoed of immaterieel erfgoed en streektaal. Neem voordat je een aanvraag indient contact op met de beleidsmedewerker Cultuur.

  • Provincie Overijssel: Subsidie Cultuurparticipatie

De provincie Overijssel verstrekt via de regeling Subsidie Cultuurparticipatie subsidie voor activiteiten die aantoonbaar bijdragen aan de toename en ontwikkeling van cultuurparticipatie of amateurkunst en de culturele ontwikkeling van de deelnemers. Neem voordat je een aanvraag indient contact op met de beleidsmedewerker Cultuur.

  • A.G. Schoorlemmerstichting

De A.G. Schoorlemmerstichting heeft als doel het bevorderen, ondersteunen en initiëren van activiteiten op kerkelijk-, sociaal-, levensbeschouwelijk-, charitatief-, cultureel-, sportief- en wetenschappelijk gebied en richt zich primair op Heeten of de omgeving van Heeten (Overijssel).

  • Roelvink fonds

Stichting Roelvink Fonds biedt financiële ondersteuning aan culturele initiatieven in Twente en de Achterhoek die het maatschappelijk welzijn bevorderen.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers