Als je bezig bent met het digitaliseren van jouw collecties, brengt dat meestal de nodige kosten met zich mee. Voor het digitaliseren van erfgoedcollecties, zijn enkele fondsen beschikbaar waarbij je een aanvraag voor subsidie kunt indienen. Belangrijk daarbij is wel dat je een goed plan op papier hebt staan, waarbij je, je bij voorkeur houdt aan de principes uit de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed: het zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken van erfgoedcollecties. Bij sommige fondsen is het ook een voorwaarde dat je met een plan komt over hoe je jouw gedigitaliseerde collecties creatief gaat inzetten, bijvoorbeeld voor een educatieproject.

Presentatie cultuurmakelaar Eléon de Haas
Voor Historisch Centrum Overijssel heeft Cultuurmakelaar Eléon de Haas in 2020 een presentatie succesvol fondsenwerven voor kleine erfgoedinstellingen gegeven. Bekijk de bijbehorende PowerPointpresentatie.

Een overzicht van actuele regelingen op het gebied van digitaal erfgoed:

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers