De Kop van Overijssel is al honderden jaren onlosmakelijk verbonden met riet. Het bijzondere ambacht van het rietsnijden en de toepassing van het riet op de daken behoren tot het cultuurhistorisch erfgoed van onze provincie. In de mini-documentaire Ons Riet wordt het verhaal van het riet uit de Weerribben-Wieden verteld.

De Weerribben-Wieden is het grootste aaneengesloten laagveenmoeras van Noordwest-Europa. Een gebied waar turfwinning eeuwenlang de belangrijkste broodwinning was. Dankzij de drassige bodem, waarop rietgewas goed gedijde, ontwikkelde het gebied zich tot rietland. Zo werd het riet voor de bevolking een nieuw middel van bestaan.

Ons Riet: een verhaal over een stukje Overijssels erfgoed

In de documentaire zie je hoe de werkwijze van het snijden, bewerken en vervoeren van het riet veranderde. Van riet snijden met de hand tot steeds modernere en meer duurzame methodes. Ook het rietdekken is een vak apart. De documentaire neemt je mee langs de mooiste riet-gedekte boerderijen en laat je kennis maken met vaktermen als uilenluiken, nokvorsten en toefjes.

‘Ons Riet’ maakt duidelijk hoe de rietcultuur het Overijssels landschap mede heeft gevormd. Het laat zien dat ondanks het feit dat er steeds minder rietsnijders zijn en er nog genoeg uitdagingen zijn, het ambacht de tand destijds heeft doorstaan. Het riet snijden blijft zich door ontwikkelen en speelt nu in de 21e eeuw ook een belangrijke rol in natuurbeheer.

Bekijk de documentaire hier

Breed gedragen productie

De documentaire vormt het eindproduct van het project Riet uit de Regio dat de Overijsselacademie in samenwerking met de Overijsselse riettelersverenigingen en boerderijenstichtingen uitvoerde. Dit project richtte zich op de stimulering en promotie van het gebruik van inheems riet op Overijsselse daken en het vergroten van de bewustwording over erfgoedwaarde van het ambacht van het rietsnijden en de rietcultuur in Overijssel.

Onder meer Riettelersvereniging De Wieden, Riettelersvereniging De Weerribben, AVRN / AVRN Oldemarkt e.o., Stichting Sallands Erfgoed, Stichting IJsselhoeven, Stichting Maarkels Landschap en Twentse Erven waren betrokken bij het project Riet uit de Regio. Andere samenwerkingspartners waren de Provincie Overijssel, Nationaal Park Weerribben Wieden, de Monumentenwacht Overijssel, het Platform Duurzame Ambachten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

De documentaire Ons Riet is in opdracht van de Overijsselacademie geproduceerd door Beleefmedia. De film is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel en Nationaal Park Weerribben Wieden en bevat een toepasselijke muzikale bijdrage van muzikant Robert Brinks, beter bekend als Handy Joe.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers