Op deze pagina vindt je een overzicht van een aantal landelijke fondsen op het gebied van erfgoed binnen Nederland.

 • Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert actieve cultuurparticipatie in Nederland en kent verschillende subsidieregelingen en programma’s op het gebied van actieve cultuurparticipatie.

 • Mondriaan fonds

Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en erfgoed uit Nederland. Het maakt plannen, projecten en programma’s mogelijk van kunstenaars, tentoonstellingsmakers en critici, musea en andere kunst- en erfgoedinstellingen, uitgevers en opdrachtgevers.

 • VSBfonds

VSBfonds zet zich in om alle burgers te betrekken bij de samenleving. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Dit doen ze door sociale en culturele projecten te steunen door studiebeurzen te verstrekken.

 • Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt met beurzen, fondsen, expertise, prijzen en opdrachten nieuwe culturele initiatieven om cultureel erfgoed te behouden. Voor Overijssel is er een lokale afdeling van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

 • Vfonds

Vfonds steunt projecten die kennis over oorlog en conflict vergroten, het belang van en waardering voor de democratische rechtsstaat benadrukken en die mensen vaardigheden aanleren om zelf een actieve bijdrage te leveren.

 • Stichting Dioraphte

Stichting Dioraphte is een vermogensfonds dat goede doelen steunt in zes landen: Nederland, Ethiopië, Kenia, Oeganda, Zuid-Soedan en Malawi. Het draagt financieel bij aan programma’s en projecten op de werkterreinen: sociale initiatieven in Afrika, sociale initiatieven in Nederland, wetenschap & onderzoek, podiumkunsten en cultureel erfgoed.

 • Fonds 21

Fonds 21 steunt projecten die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving van nu. Ze ondersteunen professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, passend en/of nieuw publiek weten te bereiken. Het beleid richt zich op drie pijlers: Kunst & Cultuur, Jongeren & Maatschappij en Kunst & Educatie en met name op projecten die de maatschappelijke kansen van jongeren (12-30 jaar) verbeteren.

 • De BankGiroLoterij

De BankGiro Loterij steunt instellingen die zich inzetten voor cultuur in Nederland. Bekijk hun website voor de toekenningscriteria.

 • Het BankGiro Loterij Fonds

Het BankGiro Loterij Fonds steunt kunst- en cultuurinitiatieven die midden in de maatschappij staan en onze wereld kritisch bevragen. Initiatieven die samen met mensen uit alle lagen van de samenleving nieuwe perspectieven ontwikkelen en je uitnodigen om de maatschappij op een andere manier vorm te geven.

 • Turning Foundation

De Turning foundation ondersteunt projecten op het gebied van Kunst, Onderwijs, Natuurbescherming en Leprabestrijding.

 • BDP Cultuurfonds

BPD Cultuurfonds levert een bijdrage aan de kwaliteit en de beleving van de (semi-) openbare ruimte in Nederland. Ze ondersteunen kunst- en cultuurprojecten die raakvlakken hebben met bouwen, de gebouwde omgeving, stedenbouw, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, (landschaps)architectuur en kunst in de openbare ruimte.

 • Blockbuster Fonds

Het Blockbusterfonds is in 2012 opgericht door de VandenEnde Foundation, het Prins Bernhard Cultuurfonds, VSBfonds en de BankGiro Loterij. Zij werken samen in het Blockbusterfonds om uitzonderlijke culturele projecten mede mogelijk te maken. Ze richten zich op grote projecten/evenementen die een groot en breed publiek weten te bereiken.

 • BNG Cultuurfonds

Het BNG Cultuurfonds heeft tot doel activiteiten te stimuleren op het gebied van kunst en cultuur, die van betekenis zijn voor gemeenten en het gemeentelijk beleid.

 • De Gravin van Bylandt Stichting

De Gravin van Bylandt Stichting is een vermogensfonds dat financiële steun biedt aan stichtingen en verenigingen die projecten tot stand willen brengen in het algemeen belang van mens en/of dier in Nederland. De categorieën waar zij zich op richten zijn o.a.: musea, kunsten, boeken, wetenschap en educatie, restauraties en behoud monumenten en dieren, natuur en milieu.

 • Hendrik Muller Fonds

Het Hendrik Muller Fonds subsidieert diverse culturele doelen van landelijke betekenis. Voorbeelden zijn het uitbrengen van belangwekkende wetenschappelijke publicaties, catalogi van tentoonstellingen en andere culturele en historische studies en restauratie van rijksmonumenten zoals belangrijke kerken, orgels en kunstvoorwerpen.

 • Stichting Zawabas

De stichting Zawabas kan geldelijke steun verlenen aan personen en/of instellingen die een algemeen belang beogen op het gebied van Cultuur, Natuur, Geneeskunde, Sport en Educatie. Het is de bedoeling dat verstrekte donaties met name de Nederlandse samenleving ten goede komen.

 • Het Gieskes-Strijbis Fonds

Het Gieskes-Strijbijs fonds richt zich op de volgende werkgebieden: natuur en milieu, democratie en rechtsstaat, medische wetenschap en kunst en cultuur.

 • Cultuurloket DigitALL

Het Cultuurloket DigitALL helpt grote én kleine culturele instellingen in het land die hun contact met het publiek willen versterken via toepassing van digitale technologie. 

 • Fonds Sluyterman van Loo

Het Fonds Sluyterman van Loo ondersteunt diverse projecten, die zich primair richten op het welbevinden van kwetsbare ouderen.

 • Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel

Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel ondersteunt o.a. culturele activiteiten. Kleinschalige en individuele aanvragen maken een grotere kans dan grootschalige projecten omdat het een kleiner fonds betreft.

 • Ars Donandi

Ars Donandi geeft financiële steun aan in Nederland gevestigde instellingen en personen bij het realiseren van een grote verscheidenheid aan projecten. Zij zien erop toe dat aanvragen van goede doelen bij het juiste fonds terecht komen.

 • Gerrit Jeurissen Fonds

Het Gerrit Jeurissen Fonds is bedoeld voor ondersteuning van diverse initiatieven, op het gebied van kunst, cultuur, sport en maatschappelijk welzijn. Werkgebied is heel Nederland.

Zoek hieronder naar handige tips voor vrijwilligers